Invaren bruggen en deuren Nieuwe Sluis Terneuzen 

20 januari 2023

Het is zover! We varen vanaf 25 januari de twee bruggen en vier deuren naar hun definitieve plaats in de Nieuwe Sluis. Dit is een belangrijke stap in de bouw. De bruggen en deuren verlaten hun opslaglocatie in de Autrichehaven in Westdorpe per drijvend ponton. Een duwboot en sleepboot varen dit ponton via het Kanaal Gent-Terneuzen langs de landtong zuid naar de Nieuwe Sluis. De hele operatie neemt – afhankelijk van de weersomstandigheden - twee weken in beslag.  
Onderaanzicht van de deuren en bruggen in Westdorpe
Onderaanzicht van de deuren en bruggen in Westdorpe

Kantelen van de deuren 

Een van de hoogtepunten van de invaaroperatie is het kantelen van de deuren. De deuren, 26 meter hoog, 62 meter breed, 9 meter diep en 2000 ton zwaar, worden een voor een in liggende stand op een ponton naar de langtong zuid vervoerd. We gebruiken hiervoor een speciaal ponton, het heavy duty ponton de BHV Innovation. Dit ponton kan afgezonken worden. We laten het ponton met daarop de deur in het water zakken tot vlak boven de bodem. Het ponton blijft op zijn plaats liggen doordat we het vastmaken aan de twee meerpalen voor de landtong. De deur gaat vervolgens drijven. Dan kantelen we de deur met behulp van een hijsbok, de Hebo Lift 7, in verticale stand. Daarna hervatten we het transport, varen de deur in de deurkas van de Nieuwe Sluis en installeren de deur.  

 

Bruggen installeren 

Ook de bruggen, elk 86 meter lang, 17 meter breed, 15 meter hoog en 1540 ton zwaar, vervoeren we met het speciale ponton vanaf de opslaglocatie in de Autrichehaven naar de Nieuwe Sluis. We meren de brug af in het sluishoofd, ter hoogte van de sluiskelder. Voordat de brug op zijn plaats geïnstalleerd kan worden, brengen we de brug op de juiste hoogte en draaien we de brug in de goede stand. Het contragewicht van de brug komt dan precies boven de brugkelder uit. De brug kan nu geplaatst en geïnstalleerd worden.  

 

Volgorde 

De invaaroperatie start met een van de bruggen op 25 januari. Deze brug wordt geïnstalleerd aan de zijde van het buitenhoofd. Enkele dagen later laden we de eerste deur. Deze deur is bestemd voor een deurkas in het buitenhoofd en wordt een dag later gekanteld en ingevaren. Binnen enkele dagen volgt de tweede deur voor het buitenhoofd. Nadat deze deuren geplaatst zijn, varen we de twee deuren voor het binnenhoofd naar de Nieuwe Sluis. Tenslotte volgt de brug voor het binnenhoofd 

 

Meekijken 

Een deel van het plaatsen van de eerste brug en van de eerste twee deuren kun je volgen via de webcam. We kunnen op dit moment nog niets zeggen over de planning. Houd daarvoor onze website en facebookpagina in de gaten. Daar zullen we verslag doen van de invaaroperatie en steeds een actuele planning delen.  

   

Minimale hinder scheepvaart 

Het invaren van de deuren en bruggen leidt tot minimale hinder voor de scheepvaart. Vervoer van de landtong zuid naar de Nieuwe Sluis plannen we op een moment dat schepen in de Westsluis liggen en nog niet in of uit varen. Tijdens het kantelmoment van de deuren kunnen schepen met een lengte van 180 meter of meer en/of een breedte van 30 meter of meer (zogenaamde bovenmaatse scheepvaart) geen gebruik maken van de passeerlocatie op de kop van de landtong zuid. Kleinere schepen kunnen met aangepaste snelheid, om de golfslag te beperken, passeren. Ook tijdens het transport van Westdorpe naar de kop van de landtong zuid vragen we de scheepvaart de snelheid bij de Massagoedhaven te matigen.