Tril- en heiwerken landtong Noord

26 april 2023

De komende weken voeren we tril- en heiwerken uit op de landtong Noord. Dat is in de omgeving te horen.
De landtong Noord
De landtong Noord

Verwijderen damwandplanken

Bij landtong noord verwijderen we damwandplanken. De twee oude damwanden zijn beide ongeveer dertig meter lang. Op 1 mei starten we met het trekken van de planken. Dan doen we vanaf het land met een rupskraan die voorzien is van een trilblok. We ronden dit werk binnen enkele dagen af.

Bouwkuip inundatiesluis

Op landtong Noord aan de westzijde van de Middensluis zijn de resten van een oude inundatiesluis - een sluis die bedoeld is om er land mee onderwater  te zetten - in de grond aangetroffen. Deze sluis is gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw. Landtong Noord moet plaats maken voor de invaart van de Nieuwe Sluis. En dus moet ook de inundatiesluis verwijderd worden. Om dat veilig te kunnen uitvoeren, bouwen we rondom de inundatiesluis eerst een bouwkuip van ongeveer twintig meter lang en twintig meter breed. Daarvoor trillen we ongeveer zestig damwandplanken van achttien meter lang de grond in. De heiwerkzaamheden zijn inmiddels gestart. We ronden dit binnen twee weken af.

Sloop inundatiesluis

Als de bouwkuip gereed is starten we met het slopen van de inundatiesluis. Dat doen we met een grote sloophamer. Een poliep- of grondknijper verzamelt het puin, waarna het puin wordt verkleind en afgevoerd. Deze werkzaamheden zullen in de nabije omgeving te horen zijn. De sluis bestaat voornamelijk uit baksteen. Onder de inundatiesluis ligt een fundering van circa 250 houten palen. Deze palen zijn elk ongeveer zeven meter lang. Ook die verwijderen we met de grondknijper. We voeren de sloopwerken overdag uit van maandag tot en met vrijdag. Dit duurt naar verwachting ongeveer zes weken. Als de inundatiesluis ontmanteld is, verwijderen we ook de bouwkuip weer.