Snijkopzuiger Amazone gereed

26 januari 2024

De landtongen ten noorden en zuiden van de Nieuwe Sluis zijn onder water verdwenen. De snijkopzuiger heeft deze gebieden zoveel mogelijk op diepte gebaggerd en rondt de werkzaamheden deze week af. Zijn de baggerwerken dan klaar?
Net na de kolk Is het nog een drukte van jewelste met de snijkopzuiger, de backhoe dredger en de hoppers
Net na de kolk Is het nog een drukte van jewelste met de snijkopzuiger, de backhoe dredger en de hoppers

Na het afronden van de cutterwerkzaamheden wordt snijkopzuiger de Amazone en het bijbehorende materieel gedemobiliseerd. Zo moeten de spudpalen worden verwijderd en voeren we de drijvende baggerleidingen af.

Baggerwerken

We gaan nog wel even door met baggerwerken. De backhoe dredger Peter the Great is al een heel eind met het verwijderen van de oude paalfundering van de Middensluis. De hoppers gaan de bodem van de Buitenhaven West verder uitdiepen en egaliseren en zorgen ervoor dat de hele Buitenhaven West naar de gewenste diepte wordt gebracht. Ook zijn er de komende tijd kraanschepen actief. Met kraanschepen baggeren we in de oostelijke havenmonding, achter de remming van de Westsluis en aan de westelijke kant van de binnenhaven, vanaf het Kopje van Kanada in zuidelijke richting.

Bodembescherming

Op de Schependijk zijn we ondertussen gestart met de voorbereidingen voor een zate, een werkterrein voor het maken van zinkmatten. Een zinkmat of zinkstuk is een groot gevlochten raamwerk van houten twijgen. Het vlechten van de matten gebeurt op de kade. Als een zinkmat klaar is, wordt de mat te water gelaten en slepen we deze drijvend naar de juiste locatie. Vervolgens zinken we de mat van maximaal 50 bij 20 meter af met stortsteen. We starten in de Binnenhaven. Later dit voorjaar brengen we ook bodembescherming aan in de Buitenhaven West. Op de oever in de Buitenhaven West vlechten we dan zinkmatten, die we met steenbestorting naar de bodem afzinken. Dat voeren we uit in verschillende periodes tot september dit jaar.

Wienpenconstructie

De wiepenconstructie zoals dit ambacht aan wal gemaakt wordt.