Resultaten monitoring derde kwartaal 2020

Zoals elk kwartaal geven we een overzicht van de metingen wat betreft geluid, trillingen, grondwater en metingen op gebouwen.   Hieronder de bijzonderheden van het derde kwartaal van 2020.

Storten onderwaterbeton in buitenhoofd
Storten onderwaterbeton in buitenhoofd

Geluid

 Achteruitrijalarmen tijdens nachtelijke werkzaamheden
Tijdens het aanbrengen van het onderwaterbeton in het buitenhoofd in augustus 2020 is 24 uur per dag doorgewerkt. Dat is nodig om de kwaliteit van het beton te waarborgen. Daarbij reden betonmixers af en aan, ook in de nacht. In de stilte van de nacht kan het geluid van de achteruitrijalarmen dan zorgen voor geluidspieken. Deze waarschuwingssignalen zijn nodig voor de veiligheid van de medewerkers.

grafiek geluid
De hevige storm in het laatste weekend van september is duidelijk terug te zien in de resultaten van de geluidsmeter
Buitenhaven West

Trillingen

In het derde kwartaal van 2020 hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden die mogelijk trillingen konden veroorzaken in de omgeving:

  •   Laatste deel oostelijke damwand Sluisplateau;
  • Plaatsen afmeerpalen Buitenhaven West;
  • Plaatsen afmeerpalen Goessekade.
trillingen

   

In deze periode zijn geen overschrijdingen van de interventiewaarde voorgekomen. Het volgende plaatje is een voorbeeld van de trillingsmetingen tijdens de installatie van de afmeerpalen aan de Goessekade.

Uitgraven binnenhoofd vanaf ponton
Uitgraven binnenhoofd vanaf ponton

Grondwaterpeil

In juli 2020 is gestart met de natte ontgraving van het binnenhoofd. Dat gebeurde door middel van kranen op pontons in het binnenhoofd. Daarbij is de grondwaterstand rondom de bouwput continu in de gaten gehouden door middel van peilbuizen die rondom de bouwkuip zijn geplaatst. Later is ook de retourbemaling aangezet. In augustus 2020 is een overschrijding van de interventiewaarde ten zuiden van het binnenhoofd vastgesteld. Daarop zijn enkele aanvullende voedingsbronnen bij geboord om de retourbemaling meer verspreid van water te voorzien.

Kaart met waterspanningsmeters

Bij het buitenhoofd waar de natte ontgraving reeds volledig gereed was, is vervolgens de onderwaterbetonvloer aangebracht. De bouwkuip kon pas worden drooggezet wanneer de waterspanning onder de Boomse klei verlaagd was door middel van een spanningsbemaling. De waterdruk wordt hierbij continu gemonitord met vooraf geïnstalleerde waterspanningsmeters. Daarnaast worden ook de wanden gemonitord op eventuele vervorming.

Effect op gebouwen / sluizen / wegen

Bij een aantal meetpunten zijn zettingen geconstateerd. Deze blijven ruim onder de interventiewaarde en de grenswaarde. Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De zettingen worden sinds juli 2020 elke twee  weken opgemeten.