Erik van Merrienboer burgemeester gemeente Terneuzen

“Wat ben ik een geluksvogel dat ik als burgemeester van de gemeente Terneuzen de oplevering van dit prachtige, langlopende project straks mag meemaken. De bouw van de sluis is in volle gang. Menig burgemeester is jaloers op zo'n groot bouwproject in het gebied. Ik heb waardering voor iedereen die zorgt en gezorgd heeft dat de Nieuwe Sluis er komt.

De havenactiviteiten in onze regio zijn van enorm economisch belang. Al van oudsher is onze relatie met het water belangrijk. Het is dan ook zeer zinvol om investeringen te doen voor de toekomst, zoals de bouw van de Nieuwe Sluis. Die gaat zorgen voor een enorme economische impuls. Het levert voor alle locaties langs het water nieuwe kansen op. Bestaande bedrijven profiteren en kunnen krachtiger worden en er liggen kansen voor nieuwe bedrijven. Voor de toekomst zie ik steeds meer vergroening van de chemie en groei van de agro- en foodsector. Maar ook volop kansen voor logistiek en op- en overslag. En een goede economie zorgt voor meer werkgelegenheid en dat maakt onze regio aantrekkelijk om in te wonen.

Vlaanderen is voor ons heel dichtbij. Grensoverschrijdende samenwerking is daarom belangrijk. De internationale haven wordt met een grotere toegangspoort een nog sterkere speler in Europa en zelfs daar buiten. Ook op het gebied van de overige infrastructuur, zoals buisleidingen en (spoor)wegen, werken we volop samen met Vlaanderen. Goede achterlandverbindingen zijn belangrijk.

Net als velen ben ik verwachtingsvol naar de oplevering van de Nieuwe Sluis in 2024. Ik weet zeker dat we straks trots zijn op ‘onze’ sluis. Een waterwerk van ongekende omvang, dat de komende eeuw voor veel economische groei en werkgelegenheid gaat zorgen. De bouw zelf is een attractie op zich, vol dynamiek en energie. Samen met veel passanten en geïnteresseerden geniet ik de komende periode van de bouwtijd. Ik adviseer iedereen om geregeld een bezoekje aan het uitkijkpunt te brengen om de ontwikkelingen te volgen.”

“Menig burgemeester is jaloers op zo’n groot bouwproject in zijn gemeente”

Erik van Merrienboer