Gerben Turkstra projectdirecteur aannemerscombinatie Sassevaart

'Grote nieuwe zeesluizen heb je in Antwerpen, IJmuiden en Panama. Wat uniek is aan de sluis in Terneuzen? De rijke historie van het sluizencomplex en de omgeving met veel stakeholders, die dicht op het werk zitten. Belangrijke zaken om rekening mee te houden. Zelf was ik eerder betrokken bij de aanleg van zo’n grote zeesluis in Brunsbüttel in Duitsland. Dat sluizencomplex zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen de Noordzee en de Oostzee. Ook hier spelen historie en de omgeving een belangrijke rol. 

De bouw van de Nieuwe Sluis is een grote klus en het organiseren van de bouw een hele puzzel. We zijn bezig met groot materieel, om bijvoorbeeld te baggeren of grond te verzetten. Anderzijds hebben we minder zichtbare werkzaamheden, zoals de softwareontwikkeling voor bediening van alle systemen. Veel processen lopen tegelijkertijd. Door “voortvarend en doordacht” te werken zorgen we dat alles op het juiste moment, zo goed mogelijk verloopt en op de juiste plek komt. We hebben een overzichtelijk werkterrein met een duidelijke logistiek. En dat werkt.

In relatief korte tijd is er al veel gebeurd. Sassevaart en al zijn honderden medewerkers hebben geleverd wat is beloofd, dat is een ongekende prestatie gezien de omstandigheden. Ondanks een twee jaar durende coronapandemie bouwden we twee complete betonnen sluishoofden, met deurkassen, brugkelders en water in-en uitlaat.

In deze laatste fase van dit project maken we van de sluis een werkende machine en baggeren we de toegang voor de zee- en binnenvaartschepen.  De sluisdeuren en twee bruggen die in China geproduceerd zijn, staan inmiddels in Terneuzen.

Al het doorgaande verkeer rijdt binnenkort over de bruggen van de Nieuwe Sluis, over de definitieve wegen op het sluizencomplex en met weinig hinder van de bouwwerkzaamheden. De nieuwe hoogwaterkering van de Westerschelde en de spuifunctie van de Nieuwe Sluis voor afvoer van water uit het Kanaal zijn inmiddels in gebruik.

Ons werk ligt in de achtertuin van de stad Terneuzen, maar vanuit alle windstreken kijken belangstellenden mee. Veel bewoners voelen de verbinding met het werk dat we uitvoeren. Dat is mooi om te merken.

Als aannemerscombinatie Sassevaart werken we samen met gerenommeerde Vlaamse en Nederlandse partijen (BAM, DEME, Stadsbader, Van Laere en Equans) die al eerder gezamenlijk projecten hebben gerealiseerd. Samen weet je altijd meer dan alleen.

De bouw van de Nieuwe Sluis is een megaproject waaraan we al jaren lang en bijna elke dag met veel plezier werken. Ik ben trots op de kennis en kunde aan beide zijden van de grens, bij zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer, én op de kwaliteit die we daardoor leveren.'

“De bouw van de Nieuwe Sluis is een topprestatie van honderden mensen, die elke dag met trots aan het project werken"

Gerben Turkstra, projectdirecteur aannemerscombinatie Sassevaart