Gijs van den Berg bestuursvoorzitter haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen

"Het Portaal van Vlaanderen is het haveninformatiecentrum in de gemeente Terneuzen. Al ruim vijfentwintig jaar is het te vinden om en nabij het sluizencomplex in Terneuzen. Jaarlijks worden vele toeristen en dagjesmensen geïnformeerd over met name de functie en de werking van de sluizen, de scheepvaart en alle overige maritieme informatie om en nabij het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de Westerschelde. In totaal zijn zo’n veertig vrijwilligers actief. Jaarlijks bezoeken zo’n 10.000 mensen het centrum en maken gebruik van de verschillende  toeristische arrangementen. Denk aan een rondrit met de bezoekerstrein over het sluizencomplex met een bezoek aan de brugkelder en het uitzichtpunt over de werkzaamheden van de Nieuwe Sluis. Werkelijk imposant. Een stadstoer met het toeristentreintje, een maritieme fietsroute of een rondvaart door Kanaal van Gent naar Terneuzen. Een voorname taak is ook het informeren van scholieren en studenten over de functies en het werken in de haven.

Nieuwe Sluis Terneuzen is een imposant project op maritiem gebied waarop alle aandacht is gericht. Vanuit het bezoekerscentrum van het Portaal van Vlaanderen krijgen de bezoekers altijd de meest actuele informatie over de voortgang van de bouw van de Nieuwe Sluis. Aan de hand van een ingerichte interactieve tentoonstelling nemen we de bezoekers mee in alle fases van de bouw. Op de periodieke open dag wordt echt voet op het bouwterrein gezet om zo nog een beter beeld te krijgen van de grootsheid van de  Nieuwe Sluis. Onze gidsen vertellen iedereen enthousiast over de bouw van dit fantastische project. En we zijn erg trots dat we ook de prehistorische vondsten van tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis mogen tentoonstellen.

Het informatiecentrum van het Portaal van Vlaanderen is gehuisvest aan de Beneluxweg 101. Vanaf deze plekken kunnen de bezoekers naast de informatie over de voortgang van de bouwwerkzaamheden ook goed worden geïnformeerd over de activiteiten in de Kanaalzone. Daarbij wordt ook de stad Terneuzen betrokken. De bouw van de Nieuwe Sluis heeft een grote aantrekkingskracht op allerlei geïnteresseerden. Iedereen wil wel zo’n bouwproject bezoeken, dus wees welkom!"

www.portaalvanvlaanderen.nl

“De Nieuwe Sluis is een imposant project waarover we onze bezoekers graag vertellen”

Gijs van den Berg, bestuursvoorzitter haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen