Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Informatiecentrum Portaal van Vlaanderen

Het Portaal van Vlaanderen is al jaren het informatiecentrum over alles rondom de havens en de scheepvaart in de Kanaalzone. Tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis is het Portaal van Vlaanderen ook het informatiecentrum van de Nieuwe Sluis. Het project houdt alle gidsen op de hoogte van de laatste stand van zaken. Zodat zij alle bezoekers goed kunnen informeren. 

maquette

Het Portaal van Vlaanderen is open op hun nieuwe locatie onderin het appartementencomplex de Sluiswachter in Terneuzen met de aangepaste tentoonstelling van de Nieuwe Sluis. Een nieuwe maquette en een VR-bril waarmee je in de sluisdeur kunt kijken zijn onder andere toegevoegd.

Meer weten over de Nieuwe Sluis? Breng dan zeker een bezoek aan het informatiecentrum. Het adres is Beneluxweg 101 in Terneuzen. Kijk voor de openingstijden op www.portaalvanvlaanderen.nl.