Doorgaande weg tijdelijk smaller door proefsleuven

8 maart 2018

We zijn al even bezig met het graven van proefsleuven op verschillende plaatsen op het sluizencomplex. Herkenbaar aan de oranje netten. Een aantal van deze sleuven graven we nu tot aan de rand van de weg. Hierdoor is van 13 maart tot 22 maart tijdelijk de weg op de Buitenhaven versmald. De versmalling is alleen op doordeweekse dagen buiten de spits tussen 8.30 en 16.00 uur.
Proefsleuven graven op het sluizencomplex

Door de proefsleuven kunnen we de kabels en leidingen onder de grond zien. Voor het bouwen van de Nieuwe Sluis zijn werkzaamheden in de grond nodig. Daarom is het noodzakelijk te weten waar welke kabels en leidingen in de grond zitten. Bij het uitvoeren van proefsleuven wordt een smalle lange strook uitgegraven van ongeveer een meter breed en een meter diep. Vervolgens worden de verschillende kabels en leidingen bekeken en geïnventariseerd.

Hinder
De werkzaamheden aan de proefsleuven langs de kant van de weg aan de Buitenhaven, tussen de Westsluis en de Oostsluis, zijn buiten de spits. Verkeersregelaars zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming. Voor het wegverkeer is altijd één rijstrook beschikbaar, die afwisselend door de verschillende rijrichtingen gebruikt kan worden. Verkeersborden geven dit duidelijk aan. Zodra de graafwerkzaamheden zijn afgerond, wordt de sleuf afgebakend en de wegversmalling opgeheven. Er wordt locatie voor locatie gewerkt, waardoor er slechts één versmalling op de hoofdroute is. In verband met de veiligheid moeten fietsers en voetgangers bij de betreffende graaflocaties tijdelijk naar de andere kant van de weg. Ook dit staat aangegeven.

Nog meer sleuven
Later deze maand moeten we voor het graven van proefsleuven maatregelen treffen op dienstenwegen (Schependijk, Buitenhoofd en Noordelijke landtong). Deze werkzaamheden veroorzaken geen hinder voor het doorgaande verkeer. Vervolgens moeten we ook sleuven graven in de nabijheid van drie kruispunten (Middensluis en Schependijk/Zeevaartweg) op het sluizencomplex. Over de verkeersmaatregelen die hiervoor nodig zijn, volgt later meer informatie.