Sloop gebouwen

2 maart 2018

Aannemerscombinatie Sassevaart start volgende week met het saneren van asbest en het slopen van gebouwen aan de Schependijk. Ook op de Zeevaartweg vinden binnenkort sloopwerkzaamheden plaats.
Sloop gebouw Zeevaartweg

Op de Schependijk worden enkele woningen, de bedrijven Navimar en Multraship en het kantoor van Sassevaart pas later gesloopt. De gebouwen blijven bereikbaar. Op de Zeevaartweg zijn de meeste gebouwen al afgebroken op de funderingen na. Binnenkort worden ook deze verwijderd.

Hergebruik materialen
Vrijkomend materiaal van de sloopwerkzaamheden wordt zo veel als mogelijk hergebruikt. Het geschikte slooppuin van de gebouwen, funderingen en bestrating breekt de aannemer op locatie om het te gebruiken als fundering voor de wegen en bouwwegen. De gebouwen aan de Schependijk worden verwerkt in de (bouw)wegen aan de Schependijk. De funderingen en bestrating aan de Zeevaartweg dienen als basis voor de (bouw)wegen rond de Nieuwe Sluis. Hierdoor ontziet Sassevaart niet alleen het wegverkeer met de afvoer van het slooppuin, maar ook met de aanvoer voor de wegfunderingen. Al het andere vrijkomende materiaal wordt gescheiden in containers en vervolgens afgevoerd naar erkende afvalverwerkers.

Hinder
De hinder voor omwonenden is beperkt. De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd binnen de wettelijke normen van geluidshinder. Om er zeker van te zijn dat dit ook gebeurt, voert Sassevaart regelmatig geluidsmetingen uit aan de Stationsweg met een mobiele meter. Ook voldoet Sassevaart bij de asbestsanering aan strenge voorschriften ter bescherming van de omgeving en het milieu.