Inrichten bouwterrein Zeevaartweg in volle gang

19 juli 2018

We zijn volop bezig met de inrichting van het bouwterrein aan de Zeevaartweg waar onder andere een betoncentrale komt. De eerste silo’s zijn met nachtelijk transport gearriveerd. In augustus starten we met het verlagen en verplaatsen van de weg naar de bouwput van de Nieuwe Sluis.
Silo's voor opslag

Opbouw betoncentrale
De landtong Zeevaartweg was eerder terrein van Rijkswaterstaat. Op het werkterrein komen onder andere een beton- en bentonietcentrale, ruimte voor opslag en een loskade voor de aanvoer van materialen. De betoncentrale bestaat in feite uit twee centrales. Per centrale komen vier silo’s voor opslag. Een silo weegt 23,5 ton en is 29 meter lang. Om het doorgaand verkeer op het sluizencomplex te ontlasten, vervoeren we de silo’s met bijzonder transport na 19.00 uur. Het opbouwen van een centrale duurt ongeveer een week. Vervolgens zijn nog circa twee weken nodig voor kabels en aansluitingen om de centrale operationeel te op te leveren. De opbouw van de eerste centrale is deze week gestart en is medio augustus gereed. Aansluitend wordt de tweede centrale opgebouwd. In september starten we met de betonietcentrale.

Verlagen Zeevaartweg
Het huidige wegdek van de Zeevaartweg is inmiddels verwijderd. In augustus verlagen we het terrein van het huidige NAP+5,5 naar NAP+3,5, het niveau van de bouwput van de Nieuwe Sluis. Ook wordt het nieuwe wegdek over de hele lengte direct langs de kade aangelegd. De huidige inritconstructie (kruising Buitenhaven/Zeevaartweg) wordt afgesloten tijdens het verlagen van het terrein. 

kaart

Van 20 tot 23 augustus 2018 realiseren we een tijdelijke bouwin- en uitrit ten zuiden van de huidige, in de bocht van de Buitenhaven vanaf de zuidbrug Westsluis. Deze gebruiken we ongeveer vijf weken zodat het bouwterrein bereikbaar blijft voor de aanvoer van materiaal en materieel. Wanneer de nieuwe Zeevaartweg is aangelegd, wordt de tijdelijke bouwinrit afgesloten en komt de huidige inritconstructie in nieuwe vorm terug. In alle situaties worden de bouwwegen en inritconstructies met borden duidelijk aangegeven. De bestaande voorrangssituatie voor het wegverkeer en fietsers blijft te allen tijde gehandhaafd.

Veilig werken
Veiligheid staat bij de aanleg van de Nieuwe Sluis voorop! De enorme sluis bouwen we binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen. Rondom het bouwterrein Zeevaartweg staan al enige tijd bouwhekken. Medewerkers en hulpdiensten die op de bouwterreinen moeten zijn, krijgen toegang via een toegangspoort. De ligplaatsen voor de scheepvaart zijn vanaf het water bereikbaar, niet via de weg. Het bouwterrein is eind 2018 gereed en zal dan volop functioneren voor de bouw van de Nieuwe Sluis.