Asfaltboringen in week 33

9 augustus 2018

Tussen 14 en 17 augustus 2018 voert aannemerscombinatie Sassevaart asfaltboringen uit op het gehele sluizencomplex om de opbouw en kwaliteit van het asfalt te bepalen.
asfaltboring

Wegverkeer
Op 14 en 15 augustus werken we op verschillende locaties tussen de West- en Oostsluis en Schependijk op de doorgaande weg. Wegverkeer kan minimale hinder ondervinden. Ter plaatse van de boring leiden we het verkeer over één rijstrook . Hierdoor moet het verkeer om en om op elkaar wachten. Om te voorkomen dat er wachtrijen of gevaarlijke situaties ontstaan, zetten we verkeersbegeleiders in. Wanneer de boring gereed is, verschuift het werk enkele honderden meters verder.

Fietspaden
In de tweede helft van de week zijn de fietspaden aan de beurt. Tijdens deze werkzaamheden proberen we het fietspad deels vrij te houden zodat fietsers de boring veilig kunnen passeren. Ook hier zetten we verkeersbegeleiders in. Wij hechten grote waarde aan veiligheid, daarom kan het gebeuren dat fietsers gevraagd worden tijdelijk te stoppen om onveilige situaties te vermijden. Wanneer de boring gereed is, verschuift het werk enkele honderden meters verder.

Duurzaamheid
Op termijn verdwijnt een groot deel van het bestaande asfalt. Asfalt kan deels gerecycled worden. We bouwen de Nieuwe Sluis zo duurzaam mogelijk en kijken waar en hoe we materiaal kunnen hergebruiken. Bij het verwijderen van asfalt en de lagen daaronder, wordt het materiaal opgesplitst. Om nu al de opbouw en kwaliteit van het asfalt te bepalen voeren we asfaltboringen uit.