Opspuiten buitenhoofd verloopt voorspoedig

4 juli 2019

Van waterbak naar zandbak! De opspuitwerkzaamheden van het buitenhoofd van de Nieuwe Sluis zijn bijna afgerond. Het buitenhoofd is het sluishoofd (daar waar de deuren en bruggen komen) aan de kant van de Westerschelde. Sleephopperzuiger Bonny River heeft de afgelopen anderhalve week dag en nacht zand via de speciaal aangelegde baggerleiding getransporteerd naar de locatie van het buitenhoofd achter de Middensluis. De kleinere hopper Artevelde neemt de laatste bagger- en opspuitwerkzaamheden de komende tijd voor haar rekening.
Buitenhoofd
Van waterbak naar zandbak © Adri van de Wege

Het zand moet de komende tijd verdichten. Daarna kunnen we aan de slag met de diepwanden van het buitenhoofd met bijbehorende ankerschermen voor de stabiliteit. Ook komen er tijdelijke cement-bentonietwanden om de bouwkuip droog te houden. Vervolgens kan het uitgraven van de bouwkuip beginnen. In de 25 meter diepe kuip, beginnen we in 2020 met het complexe betonwerk voor de deurkassen, brugkelder en nivelleersystemen.

Nog meer opspuiten
Als de afgraving Schependijk gereed is, kunnen we het sluisplateau aan de oostkant gaan opspuiten. Hier komt het terrein dat ook bij de sluis gaat horen en de diepwanden aan de oostkant van het binnenhoofd, oftewel het sluishoofd aan de kant van het kanaal.