Nieuw fietspad langs Westsluis open

6 september 2018

Vanaf vandaag kunnen fietsers gebruikmaken van het nieuwe verbrede fietspad naast de Westsluis. Het gaat nu nog om éénrichtingsverkeer, maar vanaf 1 oktober passeren fietsers elkaar hier in twee richtingen. Het fietspad langs de Buitenhaven, naast de toren van Multraship is inmiddels afgesloten en wordt binnenkort verwijderd. Het tegenoverliggende fietspad volgt daarna. Het nieuwe stuk fietspad blijft de komende jaren liggen tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen.
fietspad langs de Westsluis
Bypass Westsluis

Aansluiten bypass Westsluis
We zijn volop bezig met de bypass Westsluis. Deze wegverlegging is nodig om de Nieuwe Sluis te kunnen bouwen. Met de bypass verleggen we de Buitenhaven parallel aan de Zeevaartweg naast de sluis. De huidige toren van Multraship blijft staan, maar de weg komt aan de andere zijde te liggen tussen de toren en de Westsluis. De bypass Westsluis gaat in het najaar open voor het doorgaande wegverkeer. De huidige weg ligt dan op het bouwterrein Zeevaartweg van Sassevaart en verdwijnt.

Hinder wegverkeer
Voor het aansluiten van de bypass op het bestaande wegennet, zijn verkeersmaatregelen nodig. Eerst wordt de nieuwe weg op de bestaande weg Buitenhaven aangesloten bij de zuidbrug van de Westsluis. Vervolgens wordt de aansluiting nabij de Noordbrug gerealiseerd. Om dit te kunnen doen is tweemaal tussen 9.00 en 16.00 uur slechts één rijstrook beschikbaar. Verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer over één rijstrook veilig te laten passeren. Op het hele sluizencomplex is de maximale snelheid 50 km/u.  De werkzaamheden voor de aansluitingen worden gecombineerd met de weekendafsluiting van de rotonde bij de Schependijk om de overlast te minimaliseren.