Verlichting bouwterrein Nieuwe Sluis

11 september 2018

Het inrichten van de bouwterreinen is in volle gang. Momenteel installeren we lichtmasten op onder andere het bouwterrein Zeevaartweg. Deze week gaan de masten aan om ook de veiligheid op het bouwterrein ’s nachts te garanderen. Op dit bouwterrein werken we tijdens de piek van de bouw dag en nacht met beton. Om veilig te kunnen werken is ook goede verlichting nodig.
Betoncentrale

Deze week gaat een deel van de geïnstalleerde lichtmasten aan. De lichtmasten bestaan uit twee stuks verstelbare 400 Watt armaturen. De verlichting staat waar mogelijk naar beneden gericht. Bij het opstellen van het verlichtingsplan op de bouwterreinen is rekening gehouden met de omgeving. Daarbij is in het bijzonder gekeken naar de scheepvaart. We blijven in overleg met de scheepvaart om hinder van de bouwverlichting voor passerende schepen te voorkomen.

Dag en nacht veilig werken
Veiligheid staat bij de aanleg van de Nieuwe Sluis voorop! Voor de bouw van de Nieuwe Sluis is naar schatting zo’n 325.000 m3 beton nodig. Het storten van beton vindt zowel overdag als in de nacht plaats. Het bouwterrein Zeevaartweg staat direct in verbinding met de bouwkuip. Beton kunnen we vanaf deze locatie via bouwwegen en leidingen vervoeren binnen het bouwterrein. Dit voorkomt hinder voor het doorgaande verkeer op het sluizencomplex. Goede verlichting bij de werkzaamheden en het transport zijn essentieel voor de veiligheid van mensen en materieel. Ook is aannemer Sassevaart wettelijk verplicht om bouwhekken te plaatsen in verband met de veiligheid op en rond bouwterreinen.