Aanpassing rotonde N252

11 januari 2019

Om de Nieuwe Sluis te kunnen bouwen is veel materiaal en materieel nodig. De aan- en afvoer gebeurt zowel via het water als via de weg. Om bijzondere transporten tot 45 meter mogelijk te maken naar het sluizencomplex, passen we op dinsdagmorgen 15 januari 2019 de rotonde van de N252 nabij het busstation in Terneuzen aan. De werkzaamheden kunnen enige hinder veroorzaken.
rotonde nabij busstation

De werkzaamheden starten dinsdagochtend 15 januari na de spits. Van 9.00 tot 12.00 uur doen we boringen op de middengeleiders van de rotonde. We maken het mogelijk dat we indien nodig de borden in de toekomst weg kunnen halen als er een groot transport over de rotonde moet. Een verkeersregelaar begeleidt de boorwagen zodat deze vlot en veilig de werkzaamheden kan verrichten met zo min mogelijk hinder voor het passerende wegverkeer. Het verkeer wijzen we vanaf de sluizen en richting Terneuzen met borden op de werkzaamheden. Op de N252 nabij de rotonde is de snelheid tijdens de werkzaamheden verlaagd naar 30 km/u.