Vervolg sloop gebouw Koninklijke Marechaussee

4 juni 2020

Het verwijderen van het asbest uit het voormalige pand van de Koninklijke Marechaussee op de Korte Middenhavendam nam iets meer tijd in beslag dan verwacht. Vrijdag komt er een grote kraan en maandag 8 juni 2020 starten de zichtbare sloopwerkzaamheden. Deze duren tot en met september 2020.
Voormalig gebouw Koninklijke Marechaussee

We slopen eerst het gebouw, vervolgens de fundering en we voeren de grond af die niet hergebruikt kan worden. In oktober 2020 is het gebouw helemaal verdwenen. De parking blijft nog beschikbaar voor een bezoek aan het uitkijkpunt. Ook de steiger van de sleepdiensten blijft bereikbaar. De sloopwerkzaamheden voeren we uit binnen de wettelijke normen van geluidshinder, dit monitoren we. 

Hergebruik materiaal
Vrijkomend materiaal van de sloopwerkzaamheden hergebruiken we zoveel mogelijk. Het geschikte slooppuin van de gebouwen, funderingen en bestrating breekt de aannemer op eigen terrein om het te hergebruiken als fundering voor de wegen en bouwwegen. Al het andere vrijkomende materiaal wordt gescheiden in containers en vervolgens afgevoerd naar erkende afvalverwerkers.

Oude foto havenkantoor

Historie
Met de sloop verdwijnt een markant gebouw van het sluizencomplex. Het gebouw is begin jaren 70 gebouwd in opdracht van Rijkswaterstaat voor verschillende diensten voor het beheer van het sluizencomplex. Denk aan loodsdiensten, de havenmeester en verkeersregelaars. Het gebouw heeft een atoomkelder zodat in geval van oorlog (ten tijde van de bouw) de scheepvaartbegeleiding in stand kon blijven. Deze functie is nooit gebruikt en bij latere verbouwingen zijn de installaties verwijderd. Het gebouw is jarenlang gebruikt door de douane. De laatste jaren is het in gebruik geweest van de politie en de Koninklijke Marechaussee. Die laatste partij neemt plaats in het nog te bouwen nieuwe dienstengebouw in de toekomstige dienstenhaven.