Ontwerpbesluit onttrekken grondwater

17 januari 2019

Om de Nieuwe Sluis veilig te bouwen is het nodig op sommige momenten grondwater te onttrekken om de opwaartse druk van de bodem te verlagen. Hiervoor is een vergunning in het kader van de Waterwet nodig. Van 24 januari tot en met 6 maart 2019 ligt het ontwerpbesluit onttrekken grondwater voor Nieuwe Sluis Terneuzen ter inzage.
Peilbuis plaatsen in de Grenulaan

Het ontwerpbesluit is in te zien bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Graadt van Roggenweg 500 te Utrecht. Op afspraak kunt u de vergunning ook inzien op ons kantoor aan de Kennedylaan 1 in Terneuzen. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer +31 (0)88 2461 839 of via emailadres nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu. Op maandag 4 februari van 10.00 tot 11.00 uur geven we tijdens ons inloopspreekuur toelichting op dit onderwerp. U bent zonder aanmelding welkom in de kantine van het Waterschapskantoor, Kennedylaan 1 in Terneuzen. Op 19 februari 2019 houden we op dezelfde locatie een inloopavond waarbij grondwater ook ter sprake komt.

Waarom onttrekken we grondwater?
Om de sluis te kunnen bouwen, werken we soms onder de grondwaterstand. Zo bouwen we de sluishoofden, daar waar de deuren en bruggen zitten, in een droge gesloten bouwkuip. Om de opwaartse druk op de bodem van de kuip te verminderen, onttrekken we grondwater. Dit grondwater brengen we op een andere locatie weer in een diepere grondlaag terug. Deze gesloten bouwmethode is totaal anders dan bij de bouw van de sluizen in de jaren 60 met een grote open bouwkuip en zonder retourbemaling. In de gehele omgeving van de Nieuwe Sluis zijn extra peilbuizen geplaatst om de grondwaterstand continu in de gaten te houden.