Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Aanleg diepwanden van start

20 februari 2019

De betoncentrales gaan de komende tijd volop draaien voor de aanleg van de eerste diepwanden van de Nieuwe Sluis op het bouwterrein Zeevaartweg. Regelmatig arriveren wapeningskorven uit Vlissingen-Oost met bijzonder transport over de weg. Grote kranen hijsen ze vervolgens in de sleuven, waarna het storten van beton kan beginnen. Per dag kunnen ze ongeveer 7,5 meter lengte wanden maken.
Uitgraven sleuf voor diepwand

We starten met de diepwanden die de muur van de kolk van de Nieuwe Sluis vormen. Aansluitend realiseren we het buitenhoofd aan de kant van de Westerschelde en vervolgens het binnenhoofd aan de kant van het kanaal. Dit zijn de sluishoofden, oftewel de plek waar de deuren en brug van de sluis zitten.

Maken diepwanden

Hoe gaat dat in zijn werk?
Er zijn twee diepwandkranen tegelijk aan het werk. Eerst graven we een sleuf van circa 50 meter diep, die vullen we met bentoniet (een natuurlijk kleimengsel) tegen instorten. Vervolgens hijsen we met een 250 tons rupskraan kort na elkaar eerst de voegplank (nodig om de verbinding tussen stukken diepwand tot stand te brengen) en aansluitend twee wapeningskorven van 45 meter diep en 35 ton zwaar in de sleuf. ‘s Avonds en ‘s nachts storten we beton en zo realiseren we elke dag een stukje diepwand van 7,5 meter. In deze fase werken we 24 uur per dag van maandag tot en met vrijdag aan de diepwanden. Later dit jaar werken we mogelijk zeven dagen per week.

korf op vrachtwagen

Bijzonder transport
De wapeningskorven van 45 meter lang en 35 ton arriveren buiten de spits op het bouwterrein Zeevaartweg met bijzonder transport. Onlangs is de rotonde op de N252 nabij het busstation voor dit doel aangepast. Van maandag tot en met vrijdag komt tweemaal per dag een wapeningskorf.

Afvoer grond
Bij het graven van de sleuven voor de diepwanden komt veel grond vrij. Deze grond slaan we op in het gronddepot op de punt van het bouwterrein Zeevaartweg. Omdat dit een relatief klein depot is, voeren we de grond af met schepen.

Tijdelijk beperkt ligplaatsen
Op het moment dat de kraan een wapeningskorf gaat hijsen, is een stuk kade aan de Zeevaartweg vanwege de veiligheid niet beschikbaar voor scheepvaart. Dit zal enkele uren per dag het geval zijn. Op de kade zetten we de bolders af om te voorkomen dat schepen afmeren. Aannemerscombinatie Sassevaart informeert op regelmatige basis het vaartuig RWS88 (verantwoordelijk voor ligplaatstoewijzing) en de Verkeerscentrale Terneuzen. Zij kennen de meest actuele stand van zaken en weten welke ligplaatsen beschikbaar zijn en tot wanneer.

Verschillende sluiswanden
De muren van de sluiskolk moeten erg sterk zijn en worden tot diep in de grond gebouwd. Waar nu land is, kunnen we diepwanden plaatsen. Deze graven we en geven daardoor minder overlast voor de omgeving. Combiwanden komen op de plaatsen waar nu water is. Deze wanden bestaan uit buispalen en damwanden en die moeten we heien en trillen. Voor de bouw van de Nieuwe Sluis is naar schatting zo’n 325.000 m3 beton nodig.