Graven Kapitein Rooiboskanaal

11 februari 2019

Tot eind maart zijn we bezig met het nat ontgraven van het Kapitein Rooiboskanaal. In totaal voeren we 35.000 m3 grond af over het water. Een deel is vervuilde grond en brengen we met duwbakken naar een verwerker in Nederland. Splijtschepen storten de schone grond op de Westerschelde in de daarvoor aangewezen vakken. Het afgraven van het kanaal doen we op werkdagen van 7.00 tot 19.00 uur.
Tijdelijk doorvaartkanaal

We hebben de damwandplanken ten oosten en westen van de toekomstige invaart van het Kapitein Rooiboskanaal met een kraan vanaf de wal weggehaald. We zijn bezig met het verder afgraven van de natte grond aan de oostkant tot halverwege het kanaal. Dit gebeurt vanaf het water. In het midden van het kanaal komt een zinker. Een zinker is een buis die een watergang ondergronds kruist. In de zinker liggen kabels en leidingen voor water en elektriciteit. Op dit moment ligt de 143 meter lange stalen buis op de kade van de Schependijk klaar voor invaren. Eind februari zinken we de leiding af op de bodem van het Kapitein Rooiboskanaal. Daarna graven we het kanaal verder af in westelijke richting. Het laatste beetje grond aan de westkant blijft liggen totdat we het kanaal openstellen. In april en mei voeren we de laatste werkzaamheden uit, zoals het realiseren van oever- en bodembescherming , plaatsen van betonning en het aanpassen van borden en seinen. Het kanaal kan open, zodra de fuik van de Middensluis is aangepast. De fuik is een geleidingswerk dat schepen helpt de sluis invaren. Deze werkzaamheden staan begin mei 2019 gepland.

Hinder
Bij de invaart van de Oostsluis is materieel van aannemerscombinatie Sassevaart aan het werk. Schepen naar en uit de sluis kunnen gewoon passeren. De aannemer blijft tijdens de werkzaamheden in contact met de Verkeerscentrale. Wanneer materieel van de aannemer via het sluizencomplex moet passeren, doen ze dit zoveel mogelijk op rustige momenten.

Unieke omleiding voor de scheepvaart
Omleidingen voor het wegverkeer zijn er regelmatig, maar een omleiding op het water is vrij uniek. Het tijdelijk doorvaartkanaal, Kapitein Rooiboskanaal genaamd, zorgt ervoor dat de Middensluis langer open kan blijven voor de scheepvaart. De Nieuwe Sluis komt midden in de aanvaarroute naar de huidige Middensluis. Door het tijdelijke kanaal dwars door de zuidelijke landtong – waar het voormalige Rijkswaterstaatgebouw stond – kunnen schepen tot medio 2021 gebruik blijven maken van de Middensluis. Schepen varen als het ware om de bouwkuip heen. Uiteindelijk verdwijnt de Middensluis om ruimte te maken voor de voorhaven van de Nieuwe Sluis. Het Kapitein Rooiboskanaal is geschikt voor schepen met een maximale lengte van 105 meter, een breedte van 9,5 meter en een diepgang van 3 meter.