Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Tijdelijke weg langs Frontmuur Noordwest

20 februari 2019

We zijn bezig met de aanleg van de tijdelijk weg langs de Frontmuur Noordwest. Vanaf begin maart 2019 kan het verkeer over deze nieuwe route het sluizencomplex passeren. Medio 2022 leggen we de definitieve wegen aan over de Nieuwe Sluis. Vanaf 20 februari 2019 leiden we fietsverkeer al om naar het fietspad aan de overzijde van de weg ter voorbereiding.
Frontmuur Noordwest

De aansluiting van de weg langs Frontmuur Noordwest gebeurt in fases. Om hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken zijn verkeersmaatregelen actief en we werken buiten de spits tussen 9.00 en 16.00 uur. Afhankelijk van de weersomstandigheden is de planning als volgt:

  • Van 20 februari tot 1 maart 2019 leiden we het fietsverkeer om via het fietspad aan de overkant van de weg (oostelijk van de bestaande weg langs het uitkijkpunt) in verband met de voorbereidende werkzaamheden.
  • Van 26 tot en met 28 februari 2019 asfalteren we de nieuwe weg en de aansluitingen. We zetten de helft van de weg af waardoor verkeer over één rijstrook moet passeren. Verkeersregelaars zorgen voor een veilige en vlotte passage.
  • Op 1 maart 2019 ronden we de werkzaamheden af en verplaatsen we de lichtmasten van de oude weg naar de nieuwe weg. Verkeer blijven we begeleiden over één helft van de weg.
  • In de loop van 1 maart 2019 gaat de bypass open en rijdt het verkeer over de nieuwe weg en het fietspad langs de Frontmuur Noordwest. Het oude fietspad oostelijk van de oude weg is weer (tijdelijk) beschikbaar.
  • De aansluiting op het nieuwe fietspad oostelijk van de nieuwe weg realiseren we op 4 en 5 maart 2019. Aan beiden zijden van de nieuwe weg ligt er dan een fietspad.
  • Aansluitend starten de werkzaamheden om de oude weg te verwijderen om ruimte te maken voor werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis.

Uitkijkpunt
Het uitkijkpunt staat nu nog langs de oude weg. Na het verleggen van de weg verplaatsen en draaien (kwartslag) we het uitkijkpunt enkele meters naar het westen zodat deze weer bereikbaar is via de nieuwe weg. Vanaf de Middensluis tot het uitkijkpunt is er een voetpad en klein stukje tweerichtingsfietspad ten oosten van de nieuwe weg. Op deze definitieve locatie kan het uitkijkpunt blijven staan tot ver tegen het einde van de bouw eind 2021. In 2022 baggeren we de grond van het gedeelte waar het uitkijkpunt staat weg om ruimte te maken voor de voorhaven van de Nieuwe Sluis.

Waterkerende Frontmuur Noordwest
In maart 2018 zijn de werkzaamheden aan de waterkerende Frontmuur Noordwest begonnen. Deze muur is onderdeel van de Nieuwe Sluis. Frontmuur Noordwest bestaat uit een combi- en damwand en is onderdeel van de primaire waterkering. Dat wil zeggen dat hij beschermt tegen water van de zee. De komende jaren is de muur een belangrijk onderdeel van de route voor doorgaand weg- en fietsverkeer over het sluizencomplex. Verkeer rijdt vanaf 1 maart tussen de hoge combiwand (westzijde) en de bouwput aan de Zeevaartweg (oostzijde) door.