Een terugblik: werk aan de Nieuwe Sluis in 2019

18 december 2019

We hebben in 2019 hard gewerkt aan de bouw van de Nieuwe Sluis. Van de start van het maken van de stalen deuren en bruggen in China tot aan de verschillende wanden van de Nieuwe Sluis. Van het baggeren van delen van het werkgebied tot aan het opspuiten van zand voor de aanleg van de sluishoofden en het sluisplateau. We geven een korte terugblik op 2019.
2019

De grote stalen korven kwamen dagelijks aan bij het bouwterrein voor het maken van de vele diepwanden. Ook zijn diverse combiwanden getrild en geheid. Op luchtfoto's zijn hierdoor de contouren van de Nieuwe Sluis goed zichtbaar. We zijn begonnen met het uitgraven van het buitenhoofd, dit is het sluishoofd aan de zijde van de Westerschelde. Hier komen uiteindelijk de deuren en bruggen. In 2020 gaan we hiermee verder en starten we ook met het uitgraven van het binnenhoofd.

Nieuwe wegen
Begin 2019 ging de nieuwe weg langs de Frontmuur Noordwest open en eind 2019 de nieuwe weg langs de Oostsluis. Door het aanleggen van deze nieuwe wegen kunnen we verder werken aan de Nieuwe Sluis zonder het doorgaande wegverkeer te storen. Nieuwe situaties zijn altijd wennen en verkeersveiligheid blijft continu de aandacht houden. En niet alleen tijdens de verkeersveiligheidsactie die we in het najaar van 2019 hebben gehouden.

Deelprojecten 
Naast de bouw van de Nieuwe Sluis hebben we hard gewerkt aan de Goessekade, begin 2020 ronden we dit werk af. We werkten hard aan de Schependijk. Inmiddels kunnen schepen deze kade weer gebruiken om te wachten voor de sluis. We hebben een tijdelijke doorvaartkanaal: het Kapitein Rooiboskanaal feestelijk geopend. Hierdoor kunnen schepen voorlopig gebruik blijven maken van de Middensluis. En de aanleg van de dienstenhaven is begonnen. De heiwerkzaamheden hiervoor lopen door tot het voorjaar van 2020. 

Duim omhooog

Bedankt voor jullie betrokkenheid 
We zijn erg blij met de vele betrokkenen die de bouw op de voet volgen. Via de webcam en het uitkijkpunt krijgt iedereen een goed beeld van het verloop van de bouw. Tijdens onze eerste open dag in het najaar van 2019 bezochten veel geïnteresseerden het bouwterrein. Ook in 2020 komt er weer een open dag. Dit jaar openden we ook onze vernieuwde tentoonstelling op de nieuwe locatie van het Portaal van Vlaanderen aan de Beneluxweg 101 in Terneuzen. Het laatste nieuws is daar altijd te vinden. We hielden dit jaar drie inloopavonden. En in het voorjaar van 2020 heten we jullie welkom bij de volgende editie.