Veilig op weg! Meedoen is makkelijk

2 december 2019

De doorgaande weg op het sluizencomplex is onderdeel van het bouwterrein van de Nieuwe Sluis. Hierdoor komt naast het normale doorgaande wegverkeer ook bouwverkeer op de weg. De situatie op het sluizencomplex verandert door de bouw regelmatig en dan willen passanten onderweg ook een glimp opvangen van het werk. Bovendien komen de donkere dagen eraan. Tijd om extra aandacht aan verkeersveiligheid te besteden. Ga veilig op weg!
Veiligheidsactie

In de week van 2 tot 6 december 2019 krijgt het wegverkeer op het sluizencomplex elke dag een andere tip op het gebied van verkeersveiligheid. En voor wie dat wil, hebben we een reflecterende sleutelhanger klaarliggen bij ons informatiecentrum Portaal van Vlaanderen, een kleine reminder om veilig op weg te gaan. Kijk op www.portaalvanvlaanderen.nl voor de openingstijden.

Oversteekplaatsen
Op het sluizencomplex heeft het fietsverkeer op de doorgaande route voorrang. Dit was ook al zo vóór de bouw van de Nieuwe Sluis. Tijdens de bouw zijn de oversteekplaatsen op sommige locaties aangepast. Soms hebben fietsers geen voorrang. Voor alle weggebruikers is een nieuwe situatie, zoals bij de bypass Oostsluis, wennen.

Tip! Matig je snelheid bij kruispunten om tijdig te kunnen reageren bij overstekende fietsers en voetgangers.

 

 

Tijdelijke snelheidsverlaging
Feit is dat iedereen wel eens iets harder rijdt dan toegestaan. Vaak onbewust. Een paar kilometer te hard rijden, lijkt onschuldig maar verhoogt de kans op een ongeluk met letsel of dodelijke afloop aanzienlijk. Te hard rijden is een van de belangrijkste doodsoorzaken in het verkeer. De maximumsnelheid op het sluizencomplex is grotendeels 50 km/u en soms 30 km/u. Bij werkzaamheden naast de weg verlagen we tijdelijk de snelheid. Rijd alleen 50 km/u als het kan!

Tip! Let goed op de borden en pas je snelheid aan. Bedankt dat je langzamer rijdt.

 

Donkere dagen
Het is zowel tijdens de spits in de ochtend als in de avond donker. Fietsverkeer rijdt ook in het donker. Vorig jaar hebben we tijdens de veiligheidsactie fietsers gewezen op het belang van goede verlichting en reflectie. En dat geldt natuurlijk nog steeds, ook voor wegverkeer!

Tip! Fietsers: zorg dat je zichtbaar bent. #zetjelichtaan. Wegverkeer let op je snelheid en benader kruispunten rustig. Kijk goed uit! 

Bouwverkeer
Het doel is om zo min mogelijk vrachtverkeer op de weg te laten rijden en zoveel mogelijk materiaal per schip aan te voeren. Toch is bouwverkeer over de weg niet altijd te voorkomen. Zo komen de grote wapeningskorven met speciaal transport en moet ook de grond van het bouwterrein vaak via de weg naar  gronddepots. We zorgen voor de verkeersveiligheid door de inzet van verkeersregelaars en een veegwagen om te zorgen voor een schone weg.

Tip! Let op de dode hoek van bouwverkeer, zorg dat de chauffeur je ziet. Zo komt iedereen weer veilig thuis!

 

 

Rijd mono

 Laatste tip! Laat je niet afleiden door je mobiele telefoon, radio of navigatie tijdens je deelname aan het verkeer. Rijd mono! Zo gaan we met zijn allen veilig op weg!

Meedoen is makkelijk
Vrijwel iedereen is verkeersdeelnemer. Dat betekent ook dat iedereen iets kan doen om het verkeer veiliger te maken. Iedere dag opnieuw, zodra je de deur uit stapt. Ga relaxed en veilig op pad. Meedoen is makkelijk.

 Meer tips over veilig op pad? Kijk naar de 8 tips op de website van Veilig Verkeer Nederland.

Samen in actie voor verkeersveiligheid

Eric Marteijn, projectdirecteur Nieuwe Sluis Terneuzen: “Vorig jaar hebben we fietsers aangehouden, verkeerssituaties met ze besproken en lampjes uitgedeeld. Dit jaar ligt de focus op het wegverkeer. We willen ze alleen niet staande houden, omdat dat de doorstroming kan belemmeren. En goede doorstroming is een van onze speerpunten. Daarom geven we veiligheidstips via digitale tekstborden langs de weg. Op deze borden verschijnen boodschappen over verkeersveiligheid. Denk aan: matig uw snelheid, bedankt dat je langzamer rijdt en rijd MONO. Ook op onze website en social media besteden we volop aandacht aan verkeersveiligheid.”
 

Fred Jansen, projectdirecteur aannemerscombinatie Sassevaart: “De situatie op het sluizencomplex verandert continu door onze bouwwerkzaamheden. Er rijdt bouw- en wegverkeer én fietsers. Kijk allemaal goed uit, vooral bij kruispunten! Passanten willen soms ook onderweg een glimp opvangen van het werk. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Mijn tip! Wil je de voortgang zien, parkeer je auto en loop naar het uitkijkpunt.” 

 Ben van Assche, wethouder gemeente Terneuzen: “Iedereen is zodra hij de deur uitstapt verkeersdeelnemer. Dat betekent ook dat iedereen iets kan doen om het verkeer veiliger te maken. Iedere dag opnieuw. Zeker in de donkere dagen is extra oplettendheid nodig. Dus ga veilig op weg! Meedoen is makkelijk.”