Bypass Oostsluis open

22 november 2019

De nieuwe, tijdelijke weg tussen de Middensluis en de Oostsluis: bypass Oostsluis, is open! Verkeer kan vanaf 22 november 2019 tot medio 2022 gebruikmaken van deze tijdelijke weg.
Bypass Oostsluis

De bypass Oostsluis is nodig zodat de werkzaamheden voor het grondlichaam voor de definitieve wegen over het sluizencomplex binnenkort kunnen starten. Een deel van dit grondlichaam komt op de locatie van de huidige weg ten westen van de Oostsluis. De definitieve wegen liggen een stuk hoger dan de huidige, omdat deze over de primaire waterkering lopen. Onderdeel van het nieuwe wegenwerk is ook een tweede rotonde tussen de Oostsluis en de Nieuwe Sluis. Deze komt later waar nu nog het Kapitein Rooiboskanaal is.

Vervolg werkzaamheden
Vanaf volgende week tot 13 december 2019 start het verwijderen van de bestaande weg. Ook realiseren we in die periode de T-aansluiting van het definitieve wegenwerk bij de zuidbrug van de Oostsluis. In feite leggen we nu al een stukje weg klaar dat straks aansluit op de weg over de Nieuwe Sluis. Er is een halve baanafzetting actief waardoor verkeer over één rijstrook moet passeren. Het fietsverkeer wordt ter plaatse omgeleid. Verkeersregelaars zorgen voor een veilige vlotte passage. We werken op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.