Sloop voormalig gebouw Koninklijke Marechaussee

10 februari 2020

Deze week komen er bouwhekken om het voormalige pand van de Koninklijke Marechaussee op de korte Middenhavendam. Dan starten we met het asbest verwijderen. De Koninklijke Marechaussee is inmiddels verhuisd naar een tijdelijk onderkomen naast de keet van aannemerscombinatie Sassevaart naast de Westsluis.
Gebouw Koninklijke Marechaussee

Na het asbest verwijderen, starten we met het strippen van het gebouw. Vervolgens slopen we het gebouw, naar verwachting zichtbaar in maart. Tot slot verwijderen we de fundering en voeren we de grond af die niet hergebruikt kan worden. Medio 2020 is het gebouw helemaal verdwenen. De parking blijft tijdens de sloop nog beschikbaar voor een bezoek aan het uitkijkpunt. Ook de steiger van de sleepdiensten blijft bereikbaar. Naast de sloop van dit gebouw, is ook de sloop van het voormalige gebouw van TMS op de Schependijk in volle gang.

Historie 

Met de sloop verdwijnt weer een markant gebouw van het sluizencomplex. Het gebouw is begin jaren 70 gebouwd in opdracht van Rijkswaterstaat voor verschillende diensten voor het beheer van het sluizencomplex. Denk aan loodsdiensten, de havenmeester en  verkeersregelaars. Het gebouw heeft een atoomkelder zodat in geval van oorlog (ten tijde van de bouw)  de scheepvaartbegeleiding in stand kon blijven. Deze functie is nooit gebruikt en bij latere verbouwingen zijn de installaties verwijderd. Het gebouw is jarenlang gebruikt door de douane. De laatste jaren is het in gebruik geweest van de politie en de Koninklijke Marechaussee. Die laatste partij neemt plaats in het nog te bouwen nieuwe dienstengebouw in de toekomstige dienstenhaven.

Hergebruik materiaal 

Vrijkomend materiaal van de sloopwerkzaamheden hergebruiken we zoveel mogelijk. Het geschikte slooppuin van de gebouwen, funderingen en bestrating breekt de aannemer op eigen terrein om het te hergebruiken als fundering voor de wegen en bouwwegen. Al het andere vrijkomende materiaal wordt gescheiden in containers en vervolgens afgevoerd naar erkende afvalverwerkers.

Hinder 

De sloopwerkzaamheden voeren we uit binnen de wettelijke normen van geluidshinder, dit monitoren we. Ook voldoen we bij de sanering van asbest en grond aan strenge voorschriften ter bescherming van de omgeving en het milieu.