Bodemonderzoek in Binnen- en Buitenhaven West

17 april 2020

Tot eind juni 2020 voeren we aanvullend bodemonderzoek uit in de Buitenhaven West en de Binnenhaven. Dit in verband met strengere milieueisen voor de afvoer van grond. De binnen- en buitenhaven in Terneuzen worden op termijn verdiept voor de Nieuwe Sluis.
Buitenhaven West

Het bodemonderzoek bestaat uit ongeveer 150 boringen op diverse plaatsen in de Binnenhaven en Buitenhaven-West. Deze worden uitgevoerd door het vaartuig GSNED17 en dagelijks afgestemd met de Verkeerscentrale Terneuzen. Een boring duurt ongeveer een uur, het vaartuig kan wanneer nodig binnen 15 minuten verplaatsen. Doorgaande scheepvaart ondervindt dus geen hinder van het bodemonderzoek.