Start natte ontgraving binnenhoofd

3 juli 2020

In navolging van het buitenhoofd is het tijd om het binnenhoofd vol te pompen met water. De droge ontgraving tot -11 meter NAP is gereed. Begin juli pompen we ongeveer 130.000m³ kanaalwater in het binnenhoofd. Dit doen we om de opwaartse druk op de bodem te verminderen. Het volpompen van de bouwkuip duurt ongeveer drie dagen. Vervolgens starten we met de natte ontgraving van -11 meter NAP tot -22 meter NAP. Daarbij wordt circa 124.000 m3 grond ontgraven. Dit duurt enkele maanden.
Binnenhoofd

Natte ontgraving
Via een pompinstallatie komt het water vanuit de Binnenhaven   naar het binnenhoofd. Vervolgens verplaatsen we het ponton vanuit het buitenhoofd  naar het binnenhoofd. Twee kabelkranen voeren vanaf het ponton de ontgraving tot -22 meter   NAP uit. De ontgraven grond storten we  in trechters op het ponton. Daar mengen we de grond  met water zodat de grond kan worden verpompt. Niet herbruikbare grond gaat via het leidingtracé in het beun van een schip. Per schip voeren we deze grond af  richting de Westerschelde. De herbruikbare grond voeren we via het leidingtracé naar een depot . In  een latere fase hergebruiken we de grond  binnen het werk. Tijdens deze werkzaamheden vindt geen grondtransport plaats over de weg.

Onderwaterbeton
De natte ontgraving duurt enkele maanden. Vervolgens zuigen we in het najaar overtollig slib uit de bouwkuip  waarna de bodem wordt geëgaliseerd door middel van een grindlaag. Op deze grindlaag brengen we  een laag onderwaterbeton van ongeveer 1 meter dik aan. Als dat gereed is, kan de bouwkuip weer worden leeggepompt om aan te vangen met de constructies ten behoeve van de deuren en brug  in de droge bouwkuip.

Monitoring
De grondwaterstand rondom de bouwput houden we continu in de gaten  door middel van peilbuizen die rondom de bouwkuip zijn geplaatst. Na het aanbrengen van de onderwaterbetonvloer monitoren we de waterdruk onder de betonvloer met reeds geïnstalleerde meters. Daarnaast houden we   ook de wanden in de gaten   op eventuele vervorming.

Torenkranen
Tijdens de ontgravingswerkzaamheden bouwen we  de fundaties voor de vijf   torenkranen op. Deze torenkranen plaatsen we als de bouwkuip droog gepompt is. Dit is  nadat het diepste punt is bereikt en we verder werken in een droge bouwkuip. De torenkranen plaatsen   het materiaal voor onder andere betonwerk, bekisting en bewapening in de bouwkuip op de juiste positie.

24 uur werkzaamheden
Om veiligheidsredenen werken we tijdens de ontgravingswerkzaamheden 24 uur per dag .  Dat is nodig om de wanden van de bouwkuip zo snel mogelijk te kunnen stabiliseren. Wanneer de onderwaterbetonvloer gestort is, hebben de wanden voldoende steun.