Onderwaterbeton in buitenhoofd aangebracht

21 augustus 2020

Ruim drie dagen lang is er dag en nacht gewerkt aan het aanbrengen van een laag onderwaterbeton in het buitenhoofd. Als de laag goedgekeurd en gedroogd is, pompen we stapsgewijs het buitenhoofd leeg.
Storten onderwaterbeton

Voor het storten van het onderwaterbeton hebben we gebruik gemaakt van het zogenaamde hop-dobbersysteem. Hierbij gebruik je een stalen stortbuis met aan de bovenkant een drijflichaam/dobber en onderop een schotel. Door de dobber blijft er continu een geringe neerwaartse druk bestaan. Hierdoor blijft de schotel enkele centimeters in de uitgestroomde betonspecie en wordt waterinsluiting en uitspoeling tegengegaan. Het onderwaterbeton kwam uit onze eigen betoncentrale op het bouwterrein Zeevaartweg.

Leegpompen bouwkuip buitenhoofd
Volgende stap bij het buitenhoofd is het leegpompen van de bouwkuip. Op dit moment vinden kwaliteitscontroles plaats en worden de onderwaterbetonvloer en de wanden verder afgewerkt. Vanaf begin september gaan we stapsgewijs het waterpeil omlaag brengen. Tussentijds houden we de vloer en de wanden goed in de gaten. De betonvloer en bemaling daaronder zorgen dat de opwaartse druk in de bouwkuip beperkt blijft en uiteindelijk een veilige bouwkuip ontstaat voor de vervolgwerkzaamheden.

Complexe betonwerken
Als de bouwkuip leeg is, starten dit najaar de complexe betonwerken aan de deurkassen, brugkelder en het nivelleersysteem. De droge bouwkuip van het buitenhoofd is circa 25 meter diep. Voor de complexe betonwerken in de droge bouwkuipen van het buitenhoofd en binnenhoofd is veel mankracht nodig. Voor deze werkzaamheden komt extra personeel uit het buitenland. In goed overleg met de gemeente Terneuzen huisvesten we deze medewerkers zoveel mogelijk in het reguliere woningaanbod van de gemeente. Voor een voorspoedige integratie verzorgen we in samenwerking met de gemeente Terneuzen en het Expat Center Zeeland praktische informatie en informatie over bijvoorbeeld activiteiten in de omgeving. Directe omwonenden informeren we over hun nieuwe buren.