Nieuwe Sluis in 2023 gereed

24 augustus 2020

Door verschillende bodemvondsten en -verontreinigingen is een vertraging opgetreden bij de bouw van de Nieuwe Sluis. De opleverdatum is hierdoor verschoven van eind 2022 naar maart 2023.
Luchtfoto juli 2020

Naast bovengenoemde zaken hebben we allemaal te maken met het corona-virus. Als het virus langere tijd aanhoudt, kan ook dit gevolgen hebben voor de oplevering van de Nieuwe Sluis. De exacte vertraging kan hierdoor nog enigszins verder uitlopen, maar dat is op dit moment nog niet bekend.