Baggeren Buitenhaven West

5 oktober 2020

We zijn bezig met het verdiepen van de Buitenhaven West. Aan de kant van de nieuwe aanmeerpalen in het verlengde van het Kopje van Kanada ontgraven we de waterbodem tot op diepte waarna we de bodembescherming kunnen aanbrengen. Ook bij de dienstenhaven gaan we het noordelijke deel baggeren. De bovenste sliblagen voeren we af naar de Westerschelde. Het onderliggende zand gaat naar Knokke.
Peter the Great
Peter the Great

We voeren de werkzaamheden uit met backhoe dredger Peter the Great. Dit baggerponton is voorzien van een grote kraan met een bak met inhoud van 11 m3. Het materiaal wordt afgevoerd met splijtschip de Pagadder en zusterschip Sloeber.

Als het merendeel van het materiaal ontgraven is, verwijderen we de grond rond de bestaande palen met een kraanschip (de Optimist). De werkzaamheden duren tot het einde van het jaar. De bodembescherming brengen we begin 2021 aan.