Bodemroosters bijna klaar om te drijven

15 oktober 2020

De twee betonnen bodemroosters liggen klaar in de tijdelijke bouwkuip in de sluiskolk. De bemaling is uitgeschakeld en er staat inmiddels weer water in de bouwkuip. De bodemroosters rusten nog op de bodem. Momenteel zijn we ze aan het afdichten en testen op waterdichtheid. In afwachting van het ontgraven van de kolk en het afzinken naar de kolkbodem moeten ze namelijk nog een tijd lang kunnen drijven.
Inkijkje in bodemrooster

Als de bodemroosters waterdicht zijn, verhogen we de waterstand in de bouwkuip waardoor de bodemroosters gaan drijven. Daarna leggen we ze drijvend tegen de kant vast. In november 2020 verwijderen we de tijdelijke bouwkuip, zodat de sluiskolk in zijn geheel verder uitgegraven en op diepte gebracht kan worden. Daarna worden de bodemroosters verplaatst naar de sluiskolk. Eind 2021 brengen we de bodemroosters op hun plaats en komt er onderwaterbeton in de kolk.

Bodemrooster

Waarvoor zijn bodemroosters?
De twee bodemroosters komen in de bodem van de sluiskolk te liggen. Ze worden gebruikt voor het omhoog en omlaag brengen van het water in de sluis, gelijk met het waterniveau van ofwel het kanaal ofwel de Westerschelde (nivelleren). T
ijdens het schutproces van de sluis stroomt water via de roosters naar het omloopriool of andersom. De helling in de bodemroosters en de gelijkmatige verdeling van de gaten, zorgt ervoor dat het water gelijkmatig de kolk in stroomt.

bodemrooster

Gatenkaas
De twee bodemroosters zijn per stuk 57 meter lang, 17 meter breed en 5 meter hoog. Ze zien eruit als een grote gatenkaas met 688 ronde openingen met elk een diameter van 30 centimeter, mooi verdeeld in een raster. Het beton dat voor de hele constructie gebruikt is, isĀ  speciaal lichtgewicht beton. Dat zorgt voor een besparing in gewicht van 750 ton per bodemrooster, wat nodig is om de bodemroosters te kunnen laten drijven.