Aanvang complexe betonwerken buitenhoofd

9 oktober 2020

Na de voorbereidende werkzaamheden, waarbij ook vijf torenkranen zijn geplaatst, starten we medio oktober met de complexe betonwerken in het buitenhoofd. In de eerste fase bouwen we de betonnen drempel, de brugkelder, de vloer en de wanden van de deurkassen op.
Zicht op de bodem van de bouwkuip begin oktober
Zicht op de bodem van de bouwkuip

De drempel is het vloergedeelte voor het invaren van de sluis waar de sluisdeur op aansluit als de deur gesloten is. De deurkas is het gedeelte waar de sluisdeuren in schuiven om schepen door te laten. Aan zowel de noordkant als de zuidkant van de sluis komen twee sluisdeuren. Deze deuren wegen ongeveer 2000 ton per stuk.

 

In fases

De betonwerken op de bodem van de bouwkuip gaan gefaseerd in zijn werk. Na het aanbrengen van vlechtwerk bouwen we de bodem laag voor laag op  waarbij de contouren van de plaats waar de sluisdeuren komen steeds meer vorm  krijgen. In november 2020 starten we met beton storten. In eerste instantie zijn dit relatief kleine betonstorts die overdag plaatsvinden.

 

24/7 werkzaamheden

In december 2020 vinden er twee betonstorts plaats van elk ongeveer 4000 m3. Dan werken we per keer gedurende circa twee dagen 24 uur per dag door. Begin 2021 vindt er nog een betonstort van vergelijkbare omvang plaats.

 

Wat gaat er nog meer gebeuren?

Begin 2021 starten we met de betonwerken aan het binnenhoofd. De uitvoering van het binnenhoofd loopt enkele maanden achter het buitenhoofd aan. De werkzaamheden in de sluishoofden gaan door tot in 2022. Zo worden de wanden van de bouwkuipen voorzien van extra betonlagen en  de technische installaties voor de sluisdeuren en de basculebruggen aangebracht. Uiteindelijk worden de deuren en bruggen zelf geplaatst en volgt een afwerkingsfase.

 

Grondwaterpeil

Tijdens de werkzaamheden in de bouwkuip is bemaling nodig, het onttrekken van grondwater. Door de opwaartse druk van het water onder de vloer van de kuip, zou deze kunnen opbarsten. We verkleinen deze druk door grondwater te onttrekken. We doen dit op een gecontroleerde manier. Op het bouwterrein, in de omgeving en in de stad zijn peilbuizen geïnstalleerd, zodat we de grondwaterstanden continu in de gaten kunnen houden. 

 

Huisvesting

Voor deze werkzaamheden is veel mankracht nodig. Daarom zetten we  gedurende de betonbouw in de sluishoofden arbeidsmigranten in. In goed overleg met de gemeente Terneuzen worden deze medewerkers zoveel mogelijk gehuisvest in het reguliere woningaanbod van de gemeente. Voor een voorspoedige integratie van de medewerkers verzorgen we in samenwerking met de gemeente Terneuzen en het Expat Center Zeeland praktische informatie en informatie over bijvoorbeeld activiteiten in de omgeving.   Direct  omwonenden worden nader geïnformeerd.