Onderhoud wegen sluizencomplex

15 oktober 2020

De dagen worden al snel weer korter. Na het onderhoud van de verlichting, is het nu tijd voor een opfrisbeurt van de wegsignalering op het sluizencomplex. Dat gebeurt op 16 oktober 2020.
wegverkeer

De verkeerssituatie op het sluizencomplex is in kaart gebracht en hierbij is gekeken waar de wegsignalering een update kan gebruiken. Het gaat hierbij onder meer om achterhaalde bebording en om vervaagde witte belijning op de weg. Deze brengen we waar nodig opnieuw aan. Zo zorgen we ervoor dat de verkeerssignalering op het sluizencomplex overzichtelijk en veilig blijft. Ook in de donkere winterperiode.

We voeren de werkzaamheden uit tussen 09.00 en 16.00 uur, dus buiten de spitsuren. De werkzaamheden worden gemarkeerd door een mobiele wegafzetting. Daarnaast zijn er twee verkeersregelaars aanwezig zodat de werkzaamheden veilig gepasseerd kunnen worden.