Werk Kopje van Kanada in volle gang

7 juli 2021

Vanaf maart 2021 zijn we bezig met het afgraven van het Kopje van Kanada. Het grove afgraafwerk is inmiddels afgerond. Het grote materieel heeft plaatsgemaakt voor kleiner materieel om het gebied verder af te vlakken en te profileren aan de oever. Ook brengen we oever- en bodembescherming aan.
Kopje van Kanada

Het verdere graafwerk doen we vanaf het water met een kraanponton en vanaf de wal met een graafmachine. We zijn begonnen in de Buitenhaven West aan het zuidelijkste deel van de oever en werken door richting het noorden.

 

Oever- en bodembescherming

Na het afvlakken en profileren brengen we oeverbescherming aan met stortsteen. Dat alles gebeurt in een ‘treintje’ achter elkaar aan. Ook brengen we bodembescherming aan. Deze bestaat uit een soort mat van wilgentenen en die legt een kraanschip drijvend in het water waarna het met stortsteen op de juiste plaats wordt afgezonken. Na het aanbrengen van de bescherming leggen we ook een nieuwe onderhoudsweg aan en zaaien we nieuw gras. De werkzaamheden duren nog tot het najaar van 2021.

 

Strekdam

De nieuwe strekdam is al een tijdje gereed. De oude is nu inmiddels ook afgegraven.

 

Havenmond inkorten

Met de komst van de Nieuwe Sluis varen meer en grotere schepen door het sluizencomplex. Deze grotere toestroom van schepen vraagt om een verbreding van de havenmond van het sluizencomplex in Terneuzen. Daarom korten we havenmond West, oftewel het Kopje van Kanada, voor een deel in. Het gehele Kopje van Kanada blijft voorlopig afgesloten vanwege de werkzaamheden. Het fietspad is tijdens het werk ook niet toegankelijk.