Afgraven Kopje van Kanada en bouw nieuwe strekdam

17 maart 2021

Met de komst van de Nieuwe Sluis varen meer en grotere schepen door het sluizencomplex. Deze grotere toestroom van schepen vraagt om een verbreding van de havenmond van Terneuzen. We graven daarom havenmond West, oftewel het Kopje van Kanada, voor een deel af. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart.
Kopje van Kanada

De voorbereidingen bestaan uit het verwijderen van onderdelen, zoals bolders en lichtmasten. Ook halen we de bestaande oeverbescherming weg. En we plaatsen een tijdelijk havenlicht en verwijderen het bestaande. Daarna kunnen we gaan baggeren. De baggerwerkzaamheden vinden plaats aan de rand van de vaarweg. Dat doen we onder andere met behulp van een backhoe dredger, een sleephopperzuiger en een splijtschip. De vrijgekomen oeverbescherming gebruiken we zoveel mogelijk opnieuw. Het baggeren gaat 24/7 door. Dat is nodig om het werk voor het begin van het nieuwe stormseizoen in het najaar van 2021 gereed te hebben. We voorzien vaarwegmarkering die passerende scheepvaart waarschuwt voor de nieuwe situatie. De nieuwe situatie is ook in digitale nautische kaarten ingetekend. Het aanbrengen van de nieuwe oeverbescherming gebeurt in fases.

Strekdam bij het Kopje van Kanada

Nieuwe strekdam

Aan de buitenkant van het Kopje van Kanada ligt een strekdam. Deze moet ook weg doordat we een deel wegbaggeren. We leggen een nieuwe strekdam aan vanaf het land. Zodra de nieuwe strekdam gereed is, verwijderen we de oude strekdam.

 

Bereikbaarheid

Het gehele Kopje van Kanada blijft voorlopig dus nog afgesloten vanwege de werkzaamheden. Het fietspad is tijdens het werk ook niet toegankelijk.