Testen van de sluis

2 juni 2023

De sluis lijkt bijna klaar te zijn, maar er volgt nog een intensieve periode van testen. Testen om te zien of de belangrijkste functies werken, hoe de sluis zich gedraagt bij onverwachte omstandigheden, bij calamiteiten en vooral ook hoe de gebruikers (zoals onderhoudsmonteurs, schippers en bedienaars) ermee kunnen werken.
De cilinders die de nivelleerschuiven aansturen: van belang om water in en uit de sluiskolk te laten
De cilinders die de nivelleerschuiven aansturen: van belang om water in en uit de sluiskolk te laten

Het testen van de sluis is al eens eerder gebeurd. Deltares deed dat voorafgaand aan de bouw met een schaalmodel. Het proces van nivelleren werd hiermee gesimuleerd. Ook met de zoet-zoutscheiding zijn proeven uitgevoerd. De uitkomsten daarvan werden gecombineerd met de berekeningen zodat theorie en praktijk gecombineerd werden.

 

Constructies en bewegingswerken

Het testen van onderdelen startte al in de fabriek waar het gemaakt is. In Terneuzen werden de onderdelen in de civiele- en werktuigbouwkundige constructies samengebracht. Vervolgens testen we de systemen in zijn geheel. Een voorbeeld hiervan zijn de bovenrolwagens die in de deurkassen geïnstalleerd zijn. Deze hebben hun eerste bewegingen gemaakt als onderdelen in een werkend systeem van de Nieuwe Sluis. Testen houdt niet alleen in dat je kijkt of de belangrijkste functies werken (zoals spuien en schutten), maar ook hoe de sluis zich gedraagt bij onverwachte omstandigheden. Zo simuleren we storingen om te kijken hoe de sluis daarop reageert.

Veiligheid

Ook machineveiligheid speelt een belangrijke rol. Hoe borg je de veiligheid van mensen die aan de (bewegende) installaties werken op de brug lopen of rijden, of onder de brug en tussen de sluisdeuren doorvaren? De sluis kan alleen in gebruik worden genomen als ook dat op orde is en de sluis en de twee bruggen aantoonbaar aan de wettelijke machinerichtlijn voldoen.

Opleiden, trainen en oefenen

Als de wettelijke richtlijnen voldoen, volgt een periode van opleiden, oefenen en trainen van onder meer bedienaars, gebruikers en hulpdiensten van de sluis. Het bediengebouw op het sluisplateau speelt hierbij een belangrijke rol.

Bediengebouw

 

Bediengebouw op het sluisplateau

De bediening van de sluis wordt vanuit het bediengebouw op het sluisplateau naast de sluis aangestuurd. In de kelder van dat gebouw ligt alle bekabeling voor de aansturing van de sluis. Hier kan de sluis lokaal bediend worden. De aansturing van de sluis gebeurt straks na oplevering door de bedienaars van Rijkswaterstaat. Zij hebben hun werkplek in de nautische centrale van Terneuzen, die aangesloten is op het bediengebouw. In het geval van onderhoud voeren monteurs dat uit in de bedieningsruimte van het bediengebouw. Zij koppelen dan de bediening los van de centrale en nemen de bediening lokaal over.