Dave Wessling Adviseur Geotechniek bij Fugro

“Het is voor mij dé uitdaging om de Nieuwe Sluis  te bouwen met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Voorafgaand aan de bouw van de sluis plaatsten we op verschillende plekken meetinstrumenten in de omgeving. Die apparatuur is om trillingen, geluidshinder en het grondwaterpeil te monitoren.  Als Adviseur Geotechniek houd ik constant in de gaten of de meters in het groen blijven. Dat betekent dat we niet te veel of te weinig grondwater onttrekken, dat er niet te veel overlast is van trillingen, en dat de geluidshinder minimaal is. Als een van de meters oranje of rood wordt, gaan we hiermee meteen aan de slag!

De monitoring is ingericht in een uitgebreid online portaal. Zo zien de opdrachtgever en de opdrachtnemer onder andere de metingen van trillingen, geluid en grondwater. Een samenvatting van de resultaten komen ook ieder kwartaal op de website. Met een portaal dat zoveel informatie bevat, heb ik nooit eerder gewerkt. Maar de Nieuwe Sluis is natuurlijk ook een heel groot project! Ik leer dan ook veel bij. Je krijgt van alle facetten van het werk wel wat mee. Voor de monitoring is het belangrijk om ook op de bouwplaats te kijken. Dat vind ik het leukst aan het werk bij de Nieuwe Sluis. Het is echt ongelooflijk hoe snel het gaat. Er gebeurt zoveel, dat bijna elke week het bouwterrein er weer anders uitziet! Het is fascinerend om de bouw van zo dichtbij mee te maken!”

Alle  kwartaalterugmeldingen van de monitoring, oftewel het in de gaten houden van geluid, trillingen,  het grondwaterpeil en de gebouwen en sluizen in de omgeving, staan hier

N.B.: Door de voortgang van de bouwwerkzaamheden en het onder water zetten van de sluishoofden is monitoring daarvan niet meer nodig. De retourbemaling is daarom in september 2022  stopgezet. Er zijn geen peilmeters meer actief.

“Met zo min mogelijk overlast de Nieuwe Sluis bouwen”

Dave Wessling, Adviseur Geotechniek bij Fugro