Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Eric Marteijn projectdirecteur Nieuwe Sluis Terneuzen

"De aanleg van de Nieuwe Sluis is nu echt begonnen. Een mijlpaal waar we als projectteam met zijn allen hard naartoe hebben gewerkt. We hebben alle officiële procedures doorlopen, voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en een geschikte aannemer gevonden. En die is aan de slag. Gezien de financiering en de belangen van de Nieuwe Sluis voor zowel Nederland als Vlaanderen is het perfect dat zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer met een Vlaams-Nederlands team werkt. We combineren zo het beste van twee werelden.

Het is buitengewoon spannend om een van de grootste sluizen ter wereld aan te leggen binnen de bestaande situatie: het huidige sluizencomplex in Terneuzen. We blijven alert om dit zo goed mogelijk te doen zonder de bestaande functies te storen. Zo moet de waterkerende functie intact blijven, regenwater uit het achterland gespuid kunnen worden, schepen kunnen blijven schutten en auto- en fietsverkeer over de bruggen blijven passeren. Een uitdaging waar wij en de aannemer ons goed van bewust zijn.

Tijdens de gehele voorbereiding hebben alle betrokkenen kunnen meedenken en hebben we de omgeving op de hoogte gehouden. Ook tijdens de uitvoering vinden we het belangrijk om dit te blijven doen. We zijn altijd bereikbaar voor vragen. Ook kunt u binnenkort in het geheel vernieuwde Portaal van Vlaanderen, tevens ons informatiecentrum, alles te weten komen over het sluizencomplex en de Nieuwe Sluis. En er komt een uitkijkpunt op het complex om alle werkzaamheden met eigen ogen te kunnen bekijken. Ik kijk ernaar uit om elke dag de veranderingen te zien op het sluizencomplex, zodat straks in 2022 het eerste schip door de Nieuwe Sluis kan varen. Dat is ons doel! De Nieuwe Sluis is een aanwinst voor de maritieme toegankelijkheid en de economie van zowel Nederland als Vlaanderen."

“Het is mooi om elke dag de veranderingen te zien op het sluizencomplex, zodat in 2022 het eerste schip door de Nieuwe Sluis kan varen”