Falco Schoemaker eigenaar Falco Natuurbeheer

“De bouw van de Nieuwe Sluis is een megaproject, waardoor een groot deel van het sluizencomplex bouwterrein geworden is. Als op een bepaald terrein vogels gaan broeden, dan mag je daar niet meer werken. Want broedende vogels mag je volgens de wet niet storen. Broedende vogels zijn dus een groot risico voor het stilleggen en daardoor uitloop van werkzaamheden bij grote projecten.

Twaalf jaar geleden ben ik begonnen met het op een natuurlijk manier verdrijven van vogels van werkgebieden. Dit doen we met speciaal getrainde staande jachthonden en roofvogels. In Terneuzen verjagen we met rashonden, namelijk Engelse  setters en Hongaarse Vizsla’s. Deze honden worden al generaties lang gefokt om vogels op te sporen. Verschillende leden van mijn team vol hondenliefhebbers patrouilleren op gezette tijden voor- en na de werktijden over de verschillende terreinen. Leuk dat mensen uit de omgeving dit hebben opgemerkt en er vragen over stelden bij de projectorganisatie.

Van kinds af aan heb ik al een passie voor natuur, vogels en honden. Ik ben valkenier, dat kan niet anders met zo’n voornaam. Falco betekent namelijk Valk in het Latijns. En ik ben ook nog eens geboren in het Chinese jaar van de hond. Ik ben dankbaar dat ik van mijn hobby, mijn beroep heb kunnen maken. Daarnaast kunnen wij tijdens het werk, ook de voortgang van prachtige projecten in België en Nederland, zoals de Nieuwe Sluis volgen. Ik kom voornamelijk in het weekend in Terneuzen en het is indrukwekkend hoeveel voortgang er is op een week.

Hoewel het daadwerkelijke broedseizoen pas later begint, is het belangrijk om al in februari te gaan lopen en de vogels te laten weten dat ze op bepaalde gebieden niet welkom zijn. Veel vogels komen rond die tijd terug uit het zuiden en gaan al op zoek naar een geschikt broedgebied. Als een vogel twee dagen rust vindt na terugkomst, dan begint deze met het treffen van voorbereidingen om te gaan broeden. Het is dus zaak om ze vanaf dag één te verstoren. Het mooie van de Nieuwe Sluis is dat er bepaalde delen van het bouwterrein waar niet gewerkt moet worden, aangeduid zijn als broedgebied. Daar mogen de voornamelijk meeuwen en visdiefjes dus volop ongestoord hun gang gaan. Tot en met eind juli lopen wij over de andere terreinen. Inmiddels lopen we ons derde seizoen op het project en er is nog geen stagnatie geweest. Een succesverhaal dus.”

“Met honden houden wij het bouwterrein van de Nieuwe Sluis broedvrij”

Falco Schoemaker, eigenaar Falco Natuurbeheer