Maria de Pooter-Kooi inwoner Hoek

“Bijna dagelijks fiets ik van Hoek naar Terneuzen om te gaan sporten, op visite te gaan of voor een boodschap. Ik pak vaak de route via de brug bij Sluiskil en dan over de sluizen weer terug naar Hoek. Het is heerlijk en gezond om door de natuur te fietsen. Op de heenweg bekijk ik de akkers en de voortdurend groeiende gewassen. Op de terugweg verandert dit blikveld compleet. De stoere werklui en industrie zorgen in combinatie met de scheepvaart voor een heel ander stukje Terneuzen. Ik vind het leuk om de werkzaamheden voor de aanleg van de Nieuwe Sluis te volgen.

Dat de aanleg in volle gang is, is merkbaar voor het verkeer. Met name fietsers moeten wel eens een andere route nemen. Je moet goed uitkijken als fietser. Vooral drukdoende jongeren letten niet goed op. Daar maak ik me wel eens zorgen over.

Deze zorgen deelde ik met het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Ik mailde ze met een dringend verzoek om bewegwijzering in een bepaalde situatie aan te passen. Ook vind ik dat fietsers voorrang moeten krijgen op de sluizen. Hoewel het vanwege gemeentelijke regels niet mogelijk is de voorrangsituatie te veranderen, heb ik wel netjes antwoord gekregen op mijn mail! Ook volgde er een waarschuwingsbord met ‘fietsers, pas op!’ Er werd naar me geluisterd. Dat vond ik erg netjes! En als ik onderweg weer wat opmerk, geef ik het altijd door.

Toch zouden fietsers in de toekomst voorrang moeten krijgen op het sluizencomplex. Dit bijvoorbeeld middels een speciaal voorrangsfietspad van Hoek naar Terneuzen. In grote steden bestaat zo’n voorrangsfietspad al, maar dan met verkeerslichten. Het stimuleert mensen te fietsen én is een stuk veiliger. Waarom zou het hier niet kunnen? Met deze droom in mijn gedachten blijf ik natuurlijk een oplettende fietser. Daarnaast geniet ik van de vrolijke werklui die hard werken aan de aanleg van de Nieuwe Sluis.”

“Fietsers zouden voorrang moeten hebben op het sluizencomplex”

Maria de Pooter-Kooi, inwoner Hoek