Toine Houben Manager Integratie, Test en Onderhoud

“Minder zichtbare activiteiten bij de bouw van de Nieuwe Sluis zijn systeemintegratie en het testen van alle systemen. Minder zichtbaar, maar wel onmisbaar voor een succesvolle ingebruikname. Bij systeemintegratie gaat het er om dat de verschillende systeemdelen op de juiste manier en op het juiste moment samengebouwd worden en als één geheel gaan werken. Onze test- en integratiestrategie is om zo vroeg mogelijk zoveel mogelijk functionaliteit aan te tonen. Voordat onderdelen bij de sluis zelf samengebracht worden, voeren we daarom al testen uit in de fabriek waar de onderdelen gemaakt worden. In Terneuzen integreren we de onderdelen in de civiele en werktuigbouwkundige constructies. Vervolgens testen we de systemen in zijn geheel.

Een voorbeeld hiervan zijn de bovenrolwagens die in de deurkassen geïnstalleerd zijn. Deze hebben  hun eerste bewegingen gemaakt. Dan is het mooi om te zien dat systemen een werkend onderdeel van de Nieuwe Sluis worden.

Testen houdt niet alleen in dat je kijkt of de belangrijkste functies werken (zoals spuien en schutten), maar ook hoe de sluis zich gedraagt bij onverwachte omstandigheden. We simuleren daarom bijvoorbeeld storingen om te kijken hoe de sluis daarop reageert. Ook machineveiligheid speelt een belangrijke rol. Hoe borg je de veiligheid van mensen die aan de (bewegende) installaties werken op de brug lopen of rijden of onder de brug en tussen de sluisdeuren doorvaren? De sluis kan alleen in gebruik worden genomen als ook dat op orde is en de sluis en de twee bruggen aantoonbaar aan de wettelijke machinerichtlijn voldoen.

De Nieuwe Sluis is een internationaal infraproject waarbij de schaalgrootte tot de verbeelding spreekt. Iemand die van techniek houdt kan hier zijn hart ophalen. De grootte en complexiteit van het project vraagt om inzet en toewijding van het hele team. Spannend in mijn rol is dat ik moet zorgen dat de sluis na intensief testen voldoet aan alle contractuele eisen en de wettelijke veiligheidseisen. Daarmee leveren we straks een  gloednieuwe poort richting de haven van Gent. Die levert een belangrijke bijdrage  aan de economische groei in de regio".

"Spannend in mijn rol is dat ik moet zorgen dat de sluis na intensief testen voldoet aan alle contractuele eisen en de wettelijke veiligheidseisen"

Toine Houben