Nieuwe Sluis Terneuzen

De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Daardoor zorgt de Nieuwe Sluis voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio. Dit is goed voor de werkgelegenheid. Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. In oktober 2024 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is opdrachtgever en aannemerscombinatie Sassevaart bouwt de Nieuwe Sluis.

 

De Nieuwe Sluis wordt net zo groot als de sluizen in het Panamakanaal, namelijk 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep.

 

De sluis is geschikt voor grote zeeschepen tot 366 meter lang, 49 meter breed en 14,5 meter diep.

Noordzeesluizen

Waarom is de Nieuwe Sluis nodig?

Onderzoek naar de maritieme toegang van de Kanaalzone heeft aangetoond dat voor de binnenvaart een capaciteitsprobleem dreigt en voor zeeschepen problemen te verwachten zijn omtrent afmetingen, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de doorvaart. De havengebieden Gent en Terneuzen zijn van groot economisch belang. Ze zijn onderdeel van de vaarwegcorridor Rotterdam - Parijs. De Noordzeesluizen in Terneuzen vormen de toegang tot deze havens gelegen aan het Kanaal Gent-Terneuzen. Met een nog te graven kanaal Seine-Nord zijn de Noordzeesluizen een cruciale schakel in de Seine-Schelde-verbinding voor de binnenvaart.

 

 

 

Kosten Nieuwe Sluis Terneuzen

De bouw van de sluis inclusief voorbereiding, aanleg en het beheer en onderhoud van de eerste twee jaar kost ruim 1 miljard euro. Vlaanderen en Nederland hebben voor aanvang van het project per verdrag een kostenverdeling afgesproken. Daarin is gesteld dat Nederland 190 miljoen euro inclusief een regionale bijdrage betaalt. Vlaanderen betaalt de overige kosten. North Sea Port draagt bij in het Vlaamse aandeel van de kosten. Uit Europese CEF-subsidie is 48 miljoen euro beschikbaar gesteld. De exacte kostenverdeling tussen Vlaanderen (inclusief North Sea Port) en Nederland kan pas aan het einde van het project worden bepaald.

 

 

De Nieuwe Sluis zorgt voor een:

grotere capaciteit en daardoor vlottere doorstroming van binnenvaartschepen

betere toegang tot de havens van Terneuzen en Gent voor grotere zeeschepen

economische impuls voor de Zeeuws-Vlaamse en Gentse Kanaalzone