Nieuwe Sluis Terneuzen

De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Daardoor zorgt de Nieuwe Sluis voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio. Dit is goed voor de werkgelegenheid. Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. In 2023 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is opdrachtgever en aannemerscombinatie Sassevaart bouwt de Nieuwe Sluis.

 

De Nieuwe Sluis wordt net zo groot als de sluizen in het Panamakanaal, namelijk 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep.

 

De sluis is naar verwachting geschikt voor grote zeeschepen tot 366 meter lang, 49 meter breed en 15 meter diep.

Schematische plattegrond

Waarom is de Nieuwe Sluis nodig?

De havengebieden Gent en Terneuzen zijn van groot economisch belang. Het sluizencomplex in Terneuzen vormt de toegang tot deze havens gelegen aan het Kanaal Gent-Terneuzen. Het is een cruciale schakel in de Seine-Schelde-verbinding. Onderzoek naar de maritieme toegang van de Kanaalzone heeft aangetoond dat voor de binnenvaart een capaciteitsprobleem dreigt en voor zeeschepen problemen te verwachten zijn omtrent afmetingen, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de doorvaart. 

 

 

 

Kosten Nieuwe Sluis Terneuzen

De aanleg van de sluis inclusief voorbereidingskosten en begeleiding en ook het infrastructureel beheer en onderhoud van de eerste twee jaar kost naar verwachting 934 miljoen euro (inclusief btw). Nederland betaalt, conform het verdrag tussen Nederland en Vlaanderen voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen, ruim 190 miljoen euro, inclusief een regionale bijdrage. Vlaanderen draagt de overige kosten. North Sea Port draagt bij in het Vlaamse aandeel van de kosten. Uit Europese CEF-fondsen wordt ruim 48 miljoen euro bijgedragen.

De Nieuwe Sluis zorgt voor een:

grotere capaciteit en daardoor vlottere doorstroming van binnenvaartschepen

betere toegang tot de havens van Terneuzen en Gent voor grotere zeeschepen

economische impuls voor de Zeeuws-Vlaamse en Gentse Kanaalzone