Geotechnisch onderzoek: boringen en sonderingen

23 november 2017

Op het water en op het land voert aannemerscombinatie Sassevaart sonderingen en boringen uit. Dit is nodig om de draagkracht van de bodem te meten en om de bodemopbouw te bepalen.
Boringen op het water

Bij het sonderen drukken we een sondeernaald de bodem in om de draagkracht van de bodem te meten. Dit is van belang voor het bepalen van de funderingen. De boringen worden gebruikt om de bodemopbouw te bepalen. De grondmonsters van de boringen worden geanalyseerd. De resultaten gebruiken we om het ontwerp en de bouwmethode vast te stellen. Ook wordt het resultaat meegenomen om een grondwatermodel te maken voor het ontwerp van de funderingen, om het gedrag van de bodem bij de aanleg van de kades en de wanden van de sluis te kunnen bepalen en om de doorlatendheid van de bodem te weten.

Het onderzoek op het water is begin december 2018 afgerond.

Lees ook meer over de pompproeven die op dit moment worden uitgevoerd.