Van legankers naar schoorstempels

16 maart 2021

De betonwerken in het buitenhoofd en het uitgraven van de sluiskolk zijn in volle gang. Dat alle werkzaamheden afstemming met elkaar nodig hebben, blijkt wel uit het aanbrengen van grote palen in het buitenhoofd. Deze palen zijn schoorstempels en zijn nodig vanwege het uitgraven van de sluiskolk.
Schoorstempels in buitenhoofd

De combiwand die tijdelijk tussen de sluiskolk en het buitenhoofd staat, wordt momenteel overeind gehouden door legankers. Deze verstevigers liggen in de sluiskolk. De legankers moeten weg om de sluiskolk verder uit te kunnen graven. In het buitenhoofd is de betonnen drempel voor een groot deel gereed. Hierdoor kan de combiwand nu met stempels leunen op deze drempel. Vervolgens kunnen we de legankers in de sluiskolk verwijderen en verder met uitgraven.

Ontwerptekening van de schoorstempels
Ontwerptekening van de schoorstempels
Bovenaanzicht van de schoorstempels in het buitenhoofd
Bovenaanzicht van de schoorstempels in het buitenhoofd