Weekendafsluiting sluizencomplex 6-9 oktober

28 september 2023

Van vrijdag 6 oktober 19.00 uur tot maandag 9 oktober 06.00 uur is het sluizencomplex afgesloten voor wegverkeer. We sluiten dan de nieuwe rotonde aan op de bestaande wegen. Ook zorgen we voor de aansluiting van de weg over de primaire waterkering tussen de rotonde en de noordbrug van de Oostsluis. Fietsers en voetgangers kunnen het sluizencomplex wel passeren. Houd rekening met extra reistijd.
Omleidingsroute tijdens weekendafsluiting
Omleidingsroute tijdens weekendafsluiting

De rotonde ligt tussen de noordbrug van de Nieuwe Sluis en de Oostsluis. We leggen de rotonde schuin aan. Aan de kant van Terneuzen ligt de rotonde een meter lager dan aan de andere kant. Dat doen we omdat we een hoogteverschil moeten overbruggen. De Nieuwe Sluis ligt namelijk 3,5 meter hoger dan andere delen van het complex.

 Overige werkzaamheden

We leggen na dit weekend ook een deel van de oostzijde van de weg langs het sluisplateau van de Nieuwe Sluis opnieuw aan, zodat deze op de nieuwe rotonde aansluit. Ook voorzien we de nieuwe route van cameramasten, bebording en wegmarkering . Na de weekendafsluiting wordt het verkeer over de noordbrug van de Nieuwe Sluis en de nieuwe rotonde geleid. Het in gebruik nemen van de rotonde brengt nieuwe verkeerssituaties met zich mee. Dat kan weer even wennen zijn.

Route bijna definitief

Na deze weekendafsluiting is de wegsituatie op het sluizencomplex vrijwel definitief klaar. Ook het fietspad is, op een enkele uitzondering na, weer aan weerszijden van de weg te gebruiken.

 Verkeershinder

Het sluizencomplex is dus van vrijdag 6 oktober 19.00 uur tot maandag 9 oktober 06.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Ook bussen rijden dit weekend niet over het sluizencomplex. Raadpleeg de website van Connexxion voor meer informatie. Fietsers en voetgangers kunnen het sluizencomplex wel passeren. De omleidingsroute staat met borden aangegeven.

Uitkijkpunt tijdelijk niet bereikbaar

Na de weekendafsluiting wordt de route via de zuidbrug tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het uitkijkpunt is in deze periode niet bereikbaar. We voeren dan testen uit op de zuidbrug. Ook richten we de nieuwe weg langs de oostkant van de Nieuwe Sluis verder in met belijning, verlichting en signalering. Als dat is afgerond, kan het verkeer ook weer over de zuidbrug van de Nieuwe Sluis rijden. Het uitkijkpunt is vanaf 9 november weer bereikbaar.