Weekendafsluiting sluizencomplex 8-11 september

1 september 2023

We werken aan de definitieve wegen over het sluizencomplex. In het weekend van 8 tot 11 september leggen we een deel van de weg via de noordbrug van de Nieuwe Sluis aan en bereiden we de aansluiting op de bestaande weg voor. Daardoor is het hele sluizencomplex afgesloten van vrijdag 8 september 19.00 uur tot maandag 11 september 06.00 uur. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid. Houd rekening met extra reistijd.
Asfalteringswerkzaamheden bij de Noordbrug
Asfaltering van wegen en fietspaden bij de Noordbrug

Omleidingsroute

Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Sluiskilbrug of Sluiskiltunnel. De omleidingsroute staat aangegeven met gele borden.      

Fietsers en voetgangers

Het sluizencomplex blijft open voor langzaam verkeer, met uitzondering van landbouwverkeer. Fietsers en voetgangers volgen de omleidingsroute over het sluizencomplex. Deze route staat aangegeven met gele borden. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer.  

In oktober van dit jaar volgt nog een tweede weekendafsluiting voor de aansluiting met de rotonde aan de noordoostzijde van de Nieuwe Sluis om een verbinding met de wegen van de Oostsluis te realiseren. 

 

Route voor gemotoriseerd verkeer
Route voor gemotoriseerd verkeer