Dronebeeld oktober 2023

24 oktober 2023

Deze oktobermaand vlogen we weer een rondje (of twee, drie) over het sluizencomplex. Vanuit de diverse hoeken tonen we de beelden. Hoe mooi om te zien dat er vlak langs de beide openstaande zuidbruggen (Westsluis en Nieuwe Sluis) gevlogen wordt!
Dronebeeld oktober 2023

Let ook even op de kunsten van de sluismeesters in de Nautische Centrale Terneuzen, die de Westsluis mooi volgezet hebben met scheepvaart. We kijken er nu al naar uit om in het vierde kwartaal van 2024 dat met de Nieuwe Sluis ook te kunnen aanschouwen.