Ploffen Middensluis van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 oktober

12 oktober 2023

Van dinsdag 17 oktober tot en met donderdag 19 oktober ploffen we het resterende deel van het buitenhoofd van de Middensluis. We voeren op deze dagen gedurende 30 seconden lang een serie ploffen uit. In de omgeving kunnen geluid en trillingen van de ploffen merkbaar zijn.
Laatste ploffen van de Middensluis
Laatste ploffen van de Middensluis

We verdelen de ploffen over drie momenten: in de middagen van dinsdag tot en met donderdag, steeds bij hoogwater. We ploffen elke dag tussen 16.45 – 17.45 uur.

Verkeersmaatregelen 

Tijdens het ploffen is het sluizencomplex in een straal van 300 meter rondom de ploflocatie niet toegankelijk. De meest noordelijke rotonde op de Binnenvaartweg valt binnen deze veiligheidszone. Daarom sluiten we deze rotonde tijdens het ploffen tijdelijk af voor het wegverkeer. Verkeer wordt dan via de zuidelijke rotonde geleid. Het wegverkeer op het sluizencomplex houden we op het moment van de ploffen zelf kort staande. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon passeren. In de Oostsluis liggen tijdens de ploffen geen schepen.

Opruimen

De ploffen zorgen ervoor dat de restanten van het buitenhoofd scheuren. We kunnen deze dan afbreken en opruimen. Met een kraan verwijderen we de brokstukken en we scheppen het puin in beunschepen. Dat kan in de nabije omgeving hoorbaar zijn. We verwachten dat dit de laatste reeks ploffen is. We ronden de sloopwerkzaamheden van de Middensluis in het voorjaar van 2024 af.