Dienstenhaven

We werken aan een nieuwe dienstenhaven in de West Buitenhaven. De haven wordt 385 meter lang en op zijn breedst 95 meter. De dienstenhaven wordt straks gebruikt voor maritieme dienstverleners die een directe connectie hebben met het sluizencomplex van Terneuzen. De nieuwe plek is gunstig gelegen ten opzichte van de Nieuwe Sluis, als deze gereed is. In het gebouw komt de Koninklijke Marechaussee, Boluda (voorheen Kotug) en Muller Maritime Holding. De vaartuigen van deze partijen komen in de dienstenhaven te liggen. Rijkswaterstaat heeft op dezelfde landtong de Nautische Centrale Terneuzen staan.