Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Dienstenhaven

Er komt een nieuwe dienstenhaven in de West Buitenhaven voor onder andere sleepboten en dienst- en calamiteitenvaartuigen. Voor de realisatie van de kade van deze haven stort aannemer Sassevaart circa 100.000 m3 grond, afkomstig van de Westerscheldezijde van de sluizen. Ook wordt in deze voorhaven gebaggerd om de dienstenhaven op diepte te brengen.