Voorbereidend werk: proefsleuven graven

8 februari 2018

Voor het bouwen van de Nieuwe Sluis zijn werkzaamheden in de grond nodig. Daarvoor is het noodzakelijk te weten waar welke kabels en leidingen in de grond zitten. Vanaf eind februari graaft aannemer Sassevaart daarom proefsleuven op verschillende locaties op het sluizencomplex.
Proefsleuven op het sluizencomplex

Een proefsleuf is een uitgegraven smalle lange strook om verschillende kabels en leidingen te kunnen lokaliseren en inventariseren onder de grond. Er wordt niet door openbare voet- en fietspaden of rijwegen heen gegraven, maar wel langs de randen. Daardoor kan tijdens de werkzaamheden beperkt hinder optreden voor het verkeer. Momenteel werkt de aannemer het plan verder uit.